Täysistunnon pöytäkirja 68/2002 vp

PTK 68/2002 vp

68. KESKIVIIKKONA 29. TOUKOKUUTA 2002 kello 17 (17.10)

Tarkistettu versio 2.0

4) Laki investointivarauksista

 

Esa  Lahtela  /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Tässä on kyseessä lakialoite, jonka innostuin tekemään, kun hallitus lupaili ilmeisesti joskus ensi vuoden alkupuolella ottaa käyttöön tuolla Lapin pohjoisissa kunnissa sotumaksukokeilun, joka alentaisi ilmeisesti sotumaksuja 14 kunnassa, ja ehkä saaristokuntia on siinä vielä joku mukana. Minusta maassa pitää ottaa käyttöön myös muita malleja samanaikaisesti, jolloin nähdään se teho, mitä niillä voisi olla työllisyyteen. Tässä on lakialoite investointivarauksista.

Meillähän aikanaan 70-luvulla oli käytössä aluepoliittisia keinoja aika moniakin. Oli investointivarausmahdollisuus, sitten oli vapaa poisto-oikeus, jonka hedelmiä me näemme tuolla Itä-Suomessa aika paljon. Omalle paikkakunnalleni tuli muun muassa useampi tehdaslaitos, jotka pyörivät tänäkin päivänä ja tuottavat Suomelle vientituloja huomattavassa määrin ja antavat työtä. Enimmäkseen ne ovat puunjalostusyrityksiä. En usko, että ilman sen tyyppistä aluepoliittista tukijärjestelmää ja etuisuuksia niitä tehtaita olisi sinne koskaan tullut.

Sen takia tässä aloitteessani esitän sellaista mallia, jotta yritys sijaitessaan Itä-Suomessa, Itä-Suomen läänin alueella tai Kainuun maakunnan alueella, voisi tehdä tämmöisen investointivarauksen siten, jotta yrityksen voitosta 50 prosenttia voitaisiin jättää jemmaan ja varata investointeihin.

Tämä on siinä mielessä poikkeus siihen 70-luvun malliin verrattuna, että aikaisemminhan oli varausjärjestelmä ja suhdannepoliittisista syistä oli mahdollista tehdä varaus ja hallitus sitten antoi aikanaan oikeuden purkaa sen, kun mentiin matalasuhdanteeseen. Mutta tämä lähtee siitä ajattelusta, että tämä yritys voisi itse valita sen ajankohdan purulle, mutta tämä varaus pitäisi purkaa viimeistään viiden vuoden sisällä. Tämä idea lähtee siitä, jotta mahdollisimman nopeasti saataisiin investointeja käyntiin ja ne rahat käyttöön.

Näen tällä olevan sen merkityksen, jotta siellä on tällä hetkelläkin monia yrityksiä, jotka voisivat tällä porkkanalla tehdä tämmöisen merkittävän teon. Tässähän vaaditaan niitä voittoa tuottavia yrityksiä, ja semmoisia me kaipaamme sinne. Ennen kun tämä firma maksaa veroa, niin totta kai se voisi tällä varjolla siirtää veronmaksua ja laittaa vaikka seiniin, koneisiin, laitteisiin, ja sieltä kautta saataisiin nousuun tuo itäinen Suomi, ja osin tietysti Kainuu on Itä-Suomea myös.

Sen takia minä odotan, jotta valiokunta ottaisi tämän käsittelyyn ja vakavasti suhtautuisi tähän, koska ilman tämmöisiä aluepoliittisia keinoja näyttää siltä, jotta semmoista isompaa ryntäystä teollisuuden osalta tai tuotannon osalta tuonne laita-alueille ei ole olemassa. Sen takia kaikki tämmöiset pienet mahdollisuudet, mitä on käytettävissä, pitäisi ottaa käyttöön.

Lakialoitteen etusivulle on näköjään lipsahtanut oikoluvusta huolimatta yksi virhe. Siinä alalaidassa puhutaan siitä, jotta voittoa pitää olla vähintään 25 000 euroa. Sen summan pitää olla 10 000 euroa.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Tämän lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja, ed. Esa Lahtela viittasi tähän vanhaan investointivarauslakiin. En tietysti tarkasti muista siitä yksityiskohtia, mutta siinä tämä varausmahdollisuus oli hyvin laaja, ja sitten 90-luvun alussa, 91 viimeisen kerran, tämän lakiesityksen suuntaisia investointivarauksia voitiin tehdä. Näitten poistuminenhan liittyy tähän verouudistukseen, joka toteutettiin 93, ja silloin veropohjaa huomattavasti laajennettiin.

Kuitenkin haluan tässä puheenvuorossani käsitellä tietyllä tavalla laajemmin tätä asiaa. Tämän lakiesityksen tarkoituksena on todella, että voitaisiin investointeja lisätä ja sitä kautta myös työpaikkoja lisätä juuri niillä alueilla, joilla työllisyystilanne tälläkin hetkellä on kaikista huonoin.

Tänään tiedustelin, soitin omaan maakuntaani ja kyselin rahoituksesta yleensä yritysten investointien osalta, ja siellä todettiin, että juuri tällä hetkellä se ei ole ongelma, mutta ongelma on siinä, että yritykset miettivät juuri nyt, mihin kannattaa sijoittaa, miten yritystä laajennetaan, missä sitä laajennetaan, mihin suuntaan sitä kehitetään ja miten ajallisesti sitten nämä suunnitelmat toteutetaan.

Kuten tunnettua, tällä hetkellähän erityisesti USA:n epävarmuus heijastuu yritystemme käyttäytymiseen ja tällaiset tulevaisuuden näkymät sitten ohjaavat tätä päätöksentekoa. Myös tällä hetkellä omassa maakunnassani eli Pohjois-Karjalassa on esimerkkejä yrityksistä, joiden osalta nämä investointipäätökset on tehty, mutta yritys on sitten laittanut tavallaan tämän hankkeensa jäihin, hyllyttänyt sen eli odottaa parempia aikoja. Nämä esimerkit osoittavat sen, että — todella koen tämän esityksen ja lakialoitteen myönteisesti ja olen sen allekirjoittanutkin — investointivaraukset ja sitä kautta investoinnin parempi mahdollistaminen ja investointituet eivät yksin sitten aina ratkaise sitä päätöstä.

Tietysti sitten on muistettava se, että jos ja kun, niin kuin toivon, tämänkin suuntaista menettelyä voitaisiin kokeilla, niin se tietäisi sitä tietysti lyhyellä aikavälillä, että kun investointivaraukset tehdään, niin verotulot silloin hetkellisesti tietysti sen kyseessä olevan kunnankin osalta vähenisivät, mutta toista kautta totta kai näitä tuloja tulisi. Myös omalla kotipaikkakunnallani todella 70-luvulla tehdyillä investoinneilla ja yritysten tuloilla oli ratkaiseva merkitys alueen kehitykselle. Siinä mielessä toivon, että tämä lakialoite etenisi.

Arvoisa puhemies! Ihan lopuksi: Itä-Suomi-työryhmähän esitti noin viisi kuusi vuotta sitten myös alueellista vapaata poisto-oikeutta. Siihen edellinen puhuja myös viittasi. Se ei kuitenkaan ole edennyt. Yhtä hyvin tätä kautta sitten, jos ja kun tämän lakiesityksen mukaisesti ei voida edetä, siinä varmasti olisi toinen mahdollisuus, käyttökelpoinen mahdollisuus. Tietysti näitä eri vaihtoehtoja toivoisi olevan mahdollisimman paljon.

Lauri  Oinonen  /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Keskisuomalaisena haluan kannattaa tätä ed. Esa Lahtelan ym. tekemää lakialoitetta n:o 52. Vaikka tämä ei tässä muodossa Keski-Suomea kosketakaan, tämä on oikeaa yrityspolitiikkaa, elinkeinopolitiikkaa. Minä toivon, että kun tällaisia innovatiivisia aloitteita tehdään, niin samalla tässä on myöskin laajemmalti muihinkin maakuntiin mahdollisuus soveltaa näitä käytäntöjä. Meillähän vanha aluepolitiikka oli, niin kuin ed. Lahtela mainitsi, toimiva. Silloin syntyi todella yrityksiä. Kun nyt itsekin olen ollut maakunnallisen liiton hallituksessa useita vuosia, niin tuntuu, että saadaan vain projekteja aikaiseksi, mutta ei oikein onnistuta saamaan sitä, mitä me tarvitsisimme.

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Esa Lahtelan lakialoite investointivarauksista on sinänsä kannatettava. Sillä tavoitellaan tiettyä verotuksellista etua lähinnä niillä alueilla, jotka tällä hetkellä maassa ovat kaikista heikoimmin kehittyneitä ja jäävät edelleen kehityksestä jälkeen. Valtion kannalta tietenkin merkitys on verrattain vähäinen. Käytännössä kysymyshän on pelkästään myöhentyneen veronmaksun aiheuttamasta korkomenosta, eli valtion kannalta merkitys on vähäinen, mutta ilmeisesti sillä on vaikutusta yritysten investointiin. Samaan periaatteeseen tietenkin päästään vapaalla poisto-oikeudella, johon täällä on aikaisemmin viitattu ja jota muun muassa Itä-Suomi-työryhmä aikanaan esitti ja joka on jostakin syystä jäänyt toteutumatta. Sen henkiin herättely tässä yhteydessä on aivan perusteltua.

Esa  Lahtela  /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Edellä puhuja puhui vapaasta poisto-oikeudesta. Sen merkitys olisi tämän esittämäni lakialoitteen tueksi erittäin hyvä. Silloin 70-luvulla, kun verotus oli toisen tyyppinen, sen merkitys oli vielä suurempi, mutta nyt kun tässä on muuttunut pääomaverojärjestelmä, niin nyt sillä ei ole niin suurta merkitystä, mutta uskon, että sekin olisi yksi porkkana, joka voisi edesauttaa näitä investointeja ja sijoittumista ja yleensä elinkeinotoimintaa niillä alueilla, missä on vaikea työllisyystilanne. Niin kuin totesin alkupuheenvuorossani, se ei näytä muuten vetävän. Yritykset hakeutuvat semmoisille alueille, missä on kuluttajat ja paljon ihmisiä ja lyhyet välimatkat. Muualla vaaditaan tämmöisiä eri juttuja, niin kuin sanoin, porkkanoita.

Sen lisäksi pitäisi vielä katsoa myös semmoinen elementti kuin tämä kuljetustuki. Minusta sitä ei pidä romuttaa. Se on joka vuosi ollut tapetilla, lopettamisuhan alla. Nyt kun vajaan vuoden päästä käydään vaalit ja muodostetaan uusi hallitus, niin minusta niissä hallitusneuvotteluissa pitää tämä kuljetustuki ratkaista pitemmällä aikajänteellä, ei sillä tavalla, että se lopetetaan, vaan turvataan syrjäisillä seuduilla pitkien välimatkojen kuljetukset, että saadaan kilpailuetua tasattua sillä kuljetustuella.

Keskustelu päättyy.