Täysistunnon pöytäkirja 68/2002 vp

PTK 68/2002 vp

68. KESKIVIIKKONA 29. TOUKOKUUTA 2002 kello 17 (17.10)

Tarkistettu versio 2.0

5) Laki arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Lakialoitteeni, johon laajalti on tullut edustajia mukaan, laki arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta, lakialoite n:o 53/2002 vp, haluaa edistää kotimaisen bioenergian käyttöä ja ennen muuta puun käyttöä lämmönlähteenä.

Tällä hetkellähän on sikäli outo tilanne, että jos omakotiasukas tai vaikkapa kuka tahansa ostaa halkoja arvonlisäverovelvolliselta metsänomistajalta, hän joutuu maksamaan 22 prosenttia arvonlisäveroa tuohon halkohintaan. Kuitenkin metsästä on maksettu vuosikymmeniä pinta-alapohjaista veroa. Voidaan sanoa, että metsäverot on raskaasti maksettu, ja sitten kun puu on jalostettu haloksi, tulee arvonlisävero tähän mukaan. Tämä kyllä on semmoinen haittatekijä, että erityisesti monet taajamissa asuvat pienkiinteistönomistajat, omakotiasukkaat, ovat yllättyneet, että halkomottiin täytyy sitten tämän arvonlisäveron vielä tulla. Kun arvonlisävero halonkäyttäjälle, lämmityskäyttäjälle, on semmoinen asia, että sitä ei omakotitalon asuja voi mistään vähentää, niin se on vain semmoinen haitallinen 22 prosentin, voisi sanoa, sakko kotimaisen bioenergian polttamisesta.

Minusta tästä haittatekijästä, ikään kuin sakkomaksusta, joka arvonlisäveron nimellä kerätään bioenergian ja halon poltosta, pitäisi päästä nopeasti pois ja pitäisi päästä siihen, että se olisi vain se halon hinta, jonka ostaja maksaa ilman arvonlisäveroa. Tällä edistettäisiin puun käyttöä lämmönlähteenä, energialähteenä.

Aloitteessani olen tähän liittänyt mukaan myöskin hakkeen, puupelletit. Moni varmasti tietää tämän pelletin. Sehän on kotikylälläni Keuruun Haapamäellä, joka on julistautunut pellettikyläksi tässä maassa, hyvin tunnettu asia. Pelletti on tuommoinen muutaman sentin mittainen, prikettiä muistuttava, ehkä sentin paksu tuote, jota voidaan toimittaa jakeluautoista aivan kuten polttoöljyä, toimittaa sitä säiliöihin tai säkkeihin ja sitten siitä koneellisesti kierukkasysteemeillä, tai mitä näitä systeemejä on kehitelty, toimittaa edelleen polttolaitteeseen ja käyttää lähes samalla mukavuudella kuin öljyä.

Meillä Keuruun Haapamäellä tehdään pellettejä. Meillä on yrittäjä, joka valmistaa polttokattiloita, poltinlaitteita, ja meillä on yrittäjä, joka toimittaa säiliöautolla, puhaltaa letkua pitkin säiliöihin nämä pelletit. Tämä on käyttömukavuudeltaan pyritty saamaan kevyen polttoöljyn mukaiseksi. Tuhkaa tosin hivenen useammin joutuu ottamaan pesästä, mutta sekin voidaan niin järjestää, että useamman viikon saa olla käyttäjä rauhassa. Kun systeemit kehitellään niin, että polttolaitteet toimivat hyvin, niin kyllä siinä miltei se öljypolton huoltovarmuus on omistajalle saatavissa silloin, kun käytetään pellettiä lämmönlähteenä. Se toimii haketta sujuvammalla tavalla, ja hakekin toimii jo aika hyvin.

Elikkä aloitteeni sisältö on se, että meidän tulisi edistää puuenergian käyttöä lämmönlähteenä kaikin tavoin ja tämä tulisi tehdä välittömästi. Eduskunta on täällä tehnyt kovasti töitä energiapoliittisten kysymysten merkeissä, tehnyt niissä ratkaisujaan, mutta tämä ei ollenkaan sulje pois sitä, etteikö nimenomaan puun käyttöä pidä edistää. Minä ymmärrän, että tässä asiassa vallitsee täysi yksimielisyys, että puun käyttöä on edistettävä, kotimaisen bioenergian käyttöä on edistettävä. Minä en tiedä ainuttakaan henkilöä, joka on muuta mieltä.

Elikkä nyt tarvittaisiin konkreettisia toimia, ja silloin se lähtee siitä, että saataisiin juuri puulta, olipa se halkoa, haketta, pellettiä tai puuta missä muodossa tahansa, arvonlisävero pois. Tämä olisi omiaan myös edesauttamaan elinkustannusten alentumista. Samalla tämä olisi omiaan spontaanisti lisäämään tulisijoja asuinkiinteistöihin. Siitähän on keskusteltu, olisiko pakko saada asuinkiinteistöihin tulisijat. Minusta meidän pitää tehdä puulla lämmittämisestä niin houkutteleva, taloudellisesti edullinen ja miellyttävä tapa, että jokainen haluaa itse omatoimisesti ja spontaanisti saada tulisijat. Muun muassa syksyn myrskytuhojen aikaan, jolloinka sähköt eivät toimineet, nähtiin ne ongelmat, mitä sähkön puuttuminen merkitsi. Se tiesi melkein katastrofia siellä, missä oltiin sähkön varassa, eivätkä sitten öljypolttimetkaan pysty kiertovettä antamaan eikä toimimaan, jos sähkö ei pelaa. Mutta silloin, kun on kotimaista puulämmitystä, nimenomaan puun polttoa sellaisenaankin, on huoltovarmuus ihan näin syvän rauhan ajan kaikissa ongelmatilanteissakin paras mahdollinen. Me kaikki tiedämme, että puun käyttö on metsähoitoa edistävää, luo työtilaisuuksia maaseudulle ja antaa myöskin verotuloja maaseudun kunnille kaikin tavoin.

Arvoisa rouva puhemies! Toivon, että tämä lakialoite n:o 53 arvonlisäveron poistamisesta polttopuilta, hakkeelta, hakerangalta, puupelleteiltä ja puupriketeiltä tulisi mahdollisimman nopeasti lainsäädännöksi.

Antti Rantakangas /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Oinosen lakialoite on hyvin konkreettinen ja hyvä aloite, jolla tavoitellaan puun energiakäytön lisäämistä erityisesti kotitalouksissa ja lämmöntuotannossa.

Eduskunnassa vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että puun käyttöä energian tuotannossa pitää lisätä. On asetettu tavoite viisinkertaistaa esimerkiksi metsähakkeen käyttö. Tähän kilpailukykyyn vaikuttaa veropolitiikka oleellisesti, niin arvonlisäverojärjestelmä kuin myöskin energiaverotuki, jota esimerkiksi puulle tällä hetkellä myönnetään. Toivon, että viime perjantaina hyväksytty eduskunnan talousvaliokunnan mietintö, joka sisälsi linjauksen puusähkön ja tuulisähkön verotuen yhtenäistämisestä, saatettaisiin voimaan mahdollisimman pian. Se lisäisi puun käyttöä myöskin sähkön tuotannossa nykyisestä, tekisi sen kannattavammaksi ja houkuttelevammaksi.

Puun energiakäytöllä on lisäksi todella suuri merkitys metsänhoidon kannalta, työllisyyden kannalta, energiaomavaraisuuden kannalta ja myös maaseudun kehityksen kannalta. Siksi kaikki toimet, joilla edistetään puun käyttöä, ovat kannatettavia ja myönteisiä.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Itsekin olen tässä allekirjoittajana ja tutustuin ennestään tähän lakialoitteeseen.

Minusta ed. Oinonen on tehnyt tässä hyvän lakialoitteen. Tämä on johdonmukainen jatke energiapoliittiselle keskustelulle. Viime perjantainahan äänestyksessä päätettiin ydinvoiman lisärakentamisesta, ja nimenomaan ponsissa, jotka talousvaliokunta mietintöön laittoi, todettiin tämän suuntaista elementtiä tarvittavan. Minusta ed. Oinosen aloite on yksi konkreettinen esimerkki siitä, mitä meidän pitäisi tehdä.

Yleisesti ottaen tähän liittyen minusta ajattelunhan pitää olla meillä suomalaisilla sellainen, että me tukisimme kaikkia niitä toimintoja, mitkä voidaan tehdä Suomessa. Tässä tapauksessa tällähän korvataan, kun saadaan edullisemmaksi puu polttoaineena, ulkolaisia tuotteita, öljyä ja kivihiiltä ja mitä sieltä tuleekin. Sen takia kaikessa toiminnassa pitäisi lähteä siitä, jotta mikä on kotimaista, sitä tuetaan.

Niin kuin edellinen puhuja totesi, tällä on merkittävä vaikutus myös työllisyyteen. Jos ajattelee niitä seutukuntia ja kulmakuntia, missä itsekin olen ikäni asunut, siellä on paljon juuri puuta, energiaa. Tällä hetkellä osa siitä jää metsään, ja kun ei ole kysyntää, se märkänee sinne tai hakataan maahan hyvää polttoon käypää puuta. Uskon, että tämä madaltaisi kynnystä sen talteenotolle ja yleensä hyödyntämiselle energiaksi.

Ola Rosendahl /r:

Värderade fru talman, arvoisa rouva puhemies! Tavoite on tietenkin hyvä, mutta en ole ihan varma, onko tämä se oikea tapa edistää tätä hyvää tarkoitusta. Metsänomistaja tilittää valtiolle arvonlisäveron, mitä hän perii puun ostajalta. Siitä hän saa vähentää itse maksamansa arvonlisäveron polttopuun tuottamisen kustannustekijöistä. Jos hän ei saisi periä arvonlisäveroa ostajalta, hän jäisi itse arvonlisäveron loppumaksajaksi ja joutuisi lisäämään arvonlisäveron puun hintaan, koska se olisi kustannustekijä hänelle, ja puun hinta nousisi tätä vastaavasti. Lopputulos ei ole kovinkaan suuri, jos lähdetään tällaiseen systeemiin, ajatellen että myöskin metsänomistaja kärsii tästä systeemistä. Minusta pitäisi keksiä jokin muu tukimuoto puulle kuin tämä, joka ei ole ihan ehkä loppuun ajateltu.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Rosendahl toi kyllä erään näkökohdan, aivan perustellunkin, esille, mutta tämä on kuitenkin sellainen yhtälö, että kannattaa miettiä, miten tässä toimitaan. Nyt viime kädessä tämä tulee loppukäyttäjälle, puun polttajalle, joka on se omakotiasuja tyypillisimmillään. Hän ei pysty vähentämään tätä enää sitten mistään. Jotenkin arvonlisävero pitäisi saada koko tästä systeemistä pois. Näkisin, että siihen on kyllä keinot löydettävissä. Olen kyllä aloitteeni takana, koska nyt omakotiasuja kokee tämän ihan mielettömänä, että joutuu maksamaan 22 prosenttia halkojen hinnasta arvonlisäveroa eikä saa vähentää. Yrittäjä on sitten hieman toisessa asemassa, mutta omakotiasukas tai vapaa-ajan asukas ei voi vähentää.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Rosendahlille vain sen verran: Juuri näin on kuin ed. Oinonen sanoi. Loppukäyttäjähän on itse asiassa se, joka polttaa, on se pellettiä tai puuta, ja vertaa hintaa johonkin toiseen tuotteeseen, vaikka öljyyn. Siinä tapauksessa, jos halutaan saada puuta metsästä käyttöön ja kotimaista energiaa, silloin siitä pitää tehdä jollakin tavalla edullisempaa. Tällä se voitaisiin tehdä edullisemmaksi sillä tavalla, että siinä ei olisi arvonlisäveroa, jolloin saataisiin tämä linja muuttumaan niin, jotta tehdään vähän töitä, vaikka halkoja heitetään pannuun, eikä osteta valmista öljyä, joka kulkee putkia pitkin. Johan se on terveyden ja kunnon kannaltakin paljon parempi.

Mutta metsänomistajakysymys: Välttämättähän se ei ihan noin mene, mitä ed. Rosendahl totesi. Jos metsänomistaja ostaa moottorisahan, siinähän on määrätty arvonlisävero, ja jos hän ei myy ollenkaan sinä vuonna, ei tule puunmyyntituloja, niin hänhän saa palautuksena kuitenkin verottajalta sen arvonlisävero-osuuden takaisin, kun täyttää sen lapun vuoden lopulla tai milloin se tuleekin, ja verottaja palauttaa sen arvonlisäveron takaisin tälle metsänomistajalle.

Mutta kyllä kaiken kaikkiaan ed. Oinosen aloite on siinä mielessä hyvä, jotta tällä saataisiin nyt se kotimainen energia edullisemmaksi. Siihen meidän pitäisi tähdätä kaikessa toiminnassa: aina kotimainen on etusijalla.

Keskustelu päättyy.