Täysistunnon pöytäkirja 68/2002 vp

PTK 68/2002 vp

68. KESKIVIIKKONA 29. TOUKOKUUTA 2002 kello 17 (17.10)

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki sotilasvammalain 1 §:n muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Keränen pyysi, että sanon muutaman sanan tästä aloitteesta, jonka yksi allekirjoittaja myöskin olen.

Laki sotilasvammalain 1 §:n muuttamisesta on aloitteen otsikko. Tällä halutaan löytää niitä sodan aikana vammautuneita ja kärsineitä ihmisiä, jotka ovat niissä muissa tilanteissa vammautuneet, kuin mistä nykyiset lakipykälät mahdollistavat korvauksia. Täällä on tuotu esille juuri nämä Pohjois-Suomen ja Karjalan evakkomatkat, kotiseudun pommitukset, siviilisairaanhoidon poikkeustilanteen olosuhteet. Mielestäni aloitteessa on tuotu huomionarvoisia näkökohtia esille. Toivon, että nämä epäkohdat saataisiin korjattua.

Keskustelu päättyy.