Täysistunnon pöytäkirja 68/2009 vp

PTK 68/2009 vp

68. MAANANTAINA 15. KESÄKUUTA 2009 kello 12.01

Tarkistettu veriso 2.0

34) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

 

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Arvoisa puhemies! Ympäristösuojelulain muutos on ehkä hieman teknisempi luonteeltaan kuin tuo edellinen, mutta kysymys on hyvin tiivistetysti todettuna siitä, että valtioneuvostolle annetaan mahdollisuus säätää tiettyjen toimialojen ympäristönsuojeluvaatimuksista asetuksella ja sillä tavalla nämä toimialat pääsisivät ympäristölupamenettelystä rekisteröinnin piiriin. Ja tämä mahdollisuus koskisi ei niin kauhean laaja-alaisesti eri toimialoja, mutta semmoisia toimialoja, joita on lukumääräisesti, näitä putiikkeja, paljon ja niiden tekniset systeemit ovat hyvin standardisoituja, ja yksi tyypillisimmistä olisi polttonesteiden jakeluasemat eli bensa-asemat.

Tälläkin on tarkoitus ensinnäkin yhdenmukaistaa tietenkin lupakäytäntöjä, pitää yllä vähintään nykyinen ympäristönsuojelun taso, mutta yksinkertaistaa byrokraattisia menettelyjä, kun toimialalle annettaisiin valtioneuvoston asetus näistä ympäristönsuojelun määräyksistä ja sen jälkeen sitten yksittäisissä hankkeissa ei tarvita lupamenettelyä, vaan rekisteröinti ja jälkikäteisvalvonta.

Timo V.  Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Täytyy nyt perehtyä tämän lakiesityksen sisältöön paremmin, mutta näin ensi lukemalta näyttäisi kyllä siltä, että ok, tämän lain tavoitteet ovat erittäin hyvät. Ne ovat asialliset. Mutta sitten keinot, joilla tämän lakiesityksen mukaan näihin tavoitteisiin pyritään, kyllä näyttävät hiukan epäselviltä. On hyvä, jos ympäristölupamenettely siirtyy rekisteröintimenetelmään, mutta nämä lain ehdotukset tältäkään osin eivät kieltämättä näytä kovin selkeiltä, voi äkkipäätä arvioida jopa, ovat sen tyyppiset, että ne jopa voivat lisätä epäselvyyksiä ja jättää liikaa tulkinnan varaan, kuten muun muassa näitten kuntien ympäristösuojelumääräysten merkitys ja niitten vaikutus sitten kaiken kaikkiaan. Eli, puhemies, noin nopealla lukemisella ja silmäilyllä näyttää jopa siltä, että tämä lakiesitys teknisestä luonteestaan huolimatta on monellakin tavalla huomattavasti epäselvempi kuin tuo edellinen lakiesitys.

Keskustelu päättyi.