Täysistunnon pöytäkirja 69/2007 vp

PTK 69/2007 vp

69. TIISTAINA 23. LOKAKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta

 

Jacob  Söderman  /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys liittyy uuden ministeriön perustamista koskevaan pakettiin. Siinä on lakiehdotus eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden lakkauttamisesta. Tämän uuden ministeriön virat voitaisiin poikkeuksellisesti perustaa ja vanhoja lakkauttaa lailla, vaikka vakiintuneesti on katsottu, että se vaatii eduskunnan päätöstä talousarviossa.

Valtiosääntöoikeuden vanha ja viisas professori Mikael Hidén huomautti perustuslakivaliokunnalle, että olisi perin outoa perustaa virkoja lailla ja täyttää ne jo ennen lakien varsinaista voimaantuloa. Lakiehdotusten ylimenosäännösten mukaan nimittäin voidaan virkoja täyttää ennen lain voimaantuloa ja osa viroista jopa haettavaksi julistamatta.

Professori Hidén huomautti lausunnossaan myös, että mikään laki ei ole voimassa ennen kuin eduskunta on sen hyväksynyt, laki on vahvistettu ja julkaistu asianmukaisesti. Mainittujen lakien ylimenosäännösten soveltamisella voitetaan varsin vähän aikaa, korkeintaan kaksi kuukautta. Hyödyn saisi ainoastaan turhaan kiirehtimällä, josta hallinnossa harvoin on ollut hyviä kokemuksia. Tämän vuoksi ehdotan perustuslakivaliokunnan vastalauseen mukaisesti, että tämä lakiehdotus hylätään.

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Södermanin ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

​​​​