Täysistunnon pöytäkirja 69/2007 vp

PTK 69/2007 vp

69. TIISTAINA 23. LOKAKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten muuttamisesta

 

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Äänestin viime kerralla tästä väärin tietyn selkkauksen takia, vaikka kannatinkin ed. Kalliksen ehdotusta. Tässä nyt on tilaisuus pahoitella sitä, että jouduin väärinymmärryksen kautta rynnistämään sinne eteen ja sitten sormeni lipesi, etten minä tiennyt, mihin pöytäkirjaan tämä nyt merkataan sitten. Esitän pahoitteluni puhemiehellekin siitä, että jos ...

Puhemies:

Ei se minun sormeni ollut!

Puhuja:

No, mutta vähän hätäisyyteen hämäläisenä syyllistyin, joten nyt sanon tässä uudestaan, että kun pääsen seuraavan kerran äänestämään tästä, niin äänestän toisin, ja merkitkää nyt se sinne pöytäkirjaan kunnolla.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Kyllä kristillisdemokraattinen ryhmä hyväksyy tämän hallituksen esityksen. Mehän olisimme toivoneet, että siihen olisi tullut se pörssivero. Debattia on kyllä tuon eduskuntadebatin jälkeen käyty aika paljon. Ihan mielenkiinnon vuoksi katsoin tänä päivänä, kuinka suuri merkitys tuolla 0,1 prosentilla käytännössä on. Katsoin, mitä Nokia maksoi kello 13.35 Tukholmassa ja paljonko se maksoi Helsingissä samaan aikaan, klo 13.35. Ero oli 0,3 prosenttia. Eli ei 0,1 prosentilla voisi olla sitä merkitystä, mistä pörssiveron vastustajat puhuivat viime kerralla.

Keskustelu päättyi.