Täysistunnon pöytäkirja 69/2010 vp

PTK 69/2010 vp

69. MAANANTAINA 21. KESÄKUUTA 2010 kello 12.04

Tarkistettu versio 2.0

18) Hallituksen esitys laiksi huumausainelain 3 §:n muuttamisesta

 

Juha Hakola /kok:

Arvoisa herra puhemies! Käytän puheenvuoron tästä asiasta tässä toisessa käsittelyssä, koska en valitettavasti ollut mahdollisuuksissa tehdä sitä lähetekeskustelussa enkä ensimmäisessä käsittelyssä viime viikolla, jos kohta täytyy todeta, että periaatteessa lähetekeskustelu asiakohdasta käytiin jo muutama viikko sitten, kun tekemäni lakialoite aivan samasta asiasta oli täällä lähetekeskustelussa muutama viikko aikaisemmin ennen tätä. Kaiken kaikkiaan on kuitenkin tärkeä todeta se, että tämä hallituksen esitys on varsin poikkeuksellinen ja se on sitä nimenomaisesti positiivisessa mielessä.

Kuten totesin, tästä hallituksen esityksestä ei käy ilmi, että sysäyksen tälle esitykselle ovat antaneet ne monet kirjalliset kysymykset, jotka liittyvät tähän aiheeseen. Tein ensimmäisen kirjallisen kysymyksen asiasta jo helmikuussa tänä vuonna sen jälkeen, kun useat eri viranomaistahot olivat minuun yhteydessä asian tiimoilta. He olivat omissa viitekehyksissään käyneet tästä asiasta keskustelua viime kesänä ja totesivat, että nyt, kun helmi—maaliskuussa jo Ruotsissa annettiin ensimmäiset tuomiot törkeästä huumausainerikoksesta tähän kyseiseen aineeseen liittyvien tekokokonaisuuksien osalta, olisi aika Suomessakin ryhtyä tekemään jotain konkreettista.

Kysymykseen, jonka tein asiasta, sain vastauksen, jossa todettiin: "Sosiaali- ja terveysministeriön johtamassa poikkihallinnollisessa huu-mepoliittisessa koordinaatioryhmässä seurataan huumausaineoloja ja valmistellaan uusia toimenpiteitä huumausainepolitiikan suuntaamiseksi." Tämä on siis suora lainaus tuosta vastauksesta. Mahdollisuuksia nopeuttaa uusien huumausaineiden valvontaa selvitetään, minkä pohjalta sitten mahdollisesti ryhdytään lainsäädännöllisiin toimiin, jotka voisivat mahdollisesti olla huumausainelain täydentämistä tai sen erillisosia.

Tällaisen vastauksen sain, ja en itse asiassa oikein tiennyt, aiotaankohan tälle nyt konkreettisesti tehdä jotain vai ei. Senpä takia otin yhteyttä STM:n virkamiehiin, ja kävimme keskustelua siitä, mikä tässä mdpv:stä säätämisessä on se perusongelma, ja sitä todellakin pidettiin monessa keskustelussa varsin ongelmallisena. Oli nähtävissä, että asian eteenpäin meno tällä tavalla olisikin varsin verkkaista. No huhtikuussa tein lakialoitteen asiasta, ja sen allekirjoitti 140 kansanedustajaa. Eduskunta osoitti siis tuolla selvästi sen, että mdpv tulee lisätä mitä pikimmin huumausainelakiin.

Tässä kohtaa astui kuvaan sitten ministeri Risikko, joka määräsi asiasta valmisteltavan hallituksen esityksen. Se on siis nyt tänään täällä käsittelyssä oleva hallituksen esitys 93/2010. Se on täsmälleen sama lakialoite, jonka olen tehnyt, mutta siinä on muutamia pieniä poikkeuksia, muun muassa asetuksenantovaltuutus ja muuta tämän kaltaista. Mutta tärkeää on kiittää erityisesti ministeri Risikkoa siitä, että hän näki tämän asian tärkeyden, mutta samalla toki myös kaikkia niitä 140:tä lakialoitteen allekirjoittanutta kansanedustajaa.

Oli miten oli, pääasia on nyt tänään se, että tämä laki hyväksytään ja voimaan tultuaan se antaa poliisille ja muille viranomaisille mahdollisuuden puuttua tehokkaasti tähän erittäin vaaralliseen huumausaineeseen. Samalla se viestii siitä, että kaikkinainen huumausaineiden levittäminen on rangaistuksen uhalla kiellettyä, ja rangaistuksen on myös oltava oikeassa suhteessa teon moitittavuuteen.

Jos kuitenkin hakemalla hakee vielä joitain puutteita, mitä tästä huumausainelaista kokonaisuudessaan löytyy, on myönnettävä, että tämänkin ratkaisumallin ongelmana on se, että se kyllä hoitaa tämän kyseisen aineyhdistelmän, mdpv:n, ongelman, mutta se ei hoida koko ongelmaa.

Näiden aineiden kehittäjien perusajatuksena on tuoda markkinoille koko ajan uusia kirjainyhdistelmiä. Kun nyt mdpv tulee kielletyksi, tiedämme jo, että markkinoilla on yhdiste, mcpp, joka on ekstaasin kaltainen aineyhdistelmä, joten tuosta voidaankin johtaa se, että onkin saatava aikaan sellainen lainsäädäntö, jolla voidaan hyvin nopeasti ja lyhyellä aikavälillä pystyä tavalla tai toisella nuo aineyhdistelmät lisäämään huumausainelakiin.

Tiedän, että sosiaali- ja terveysministeriössä on tällä hetkellä valmisteilla sellainen muutos huumausainelakiin, jolla voidaan joustavasti ja nopeasti puuttua tähän ongelmakenttään eli siten, että ihan aina ei tarvitsisi tuoda näitä kirjainyhdistelmiä suoraan tuohon lakitekstiin, koska se on varsin hankala menetelmä ja ennen kaikkea siksi, että huumausainelaista tulisi sitten jo luettelonomainen. Mutta niin kuin sanottu, tämä asia on kokonaisuudessaan ministeriössä jo valmisteilla.

Arvoisa puhemies! Aivan lopuksi haluan todeta, että tämän hallituksen esityksen viesti on selkeä. Huumausainerikoksiin on puututtava päättäväisesti. Suomalaisen yhteiskunnan on vastattava järein keinoin huumausainerikollisuuden leviämiseen. Lainsäädännön tulee edistää toimivaa huumausainekaupan ja salakuljetuksen nollatoleranssia, ja tämä hallituksen esitys on juuri sellainen.

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Viime heinäkuussa tämä asia nousi julkisuuteen. Silloin päihdelinkki.fi-sivustolla nuoret kävivät keskustelua tästä huumeesta. Siellä oli muun muassa kirjoitus, jossa todettiin: "Mdpv on ilman piriäkin selkeesti haitallista elimistölle, voin sen näin useamman kuukauden 24/7 käytön jälkeen varmasti sanoa. Elimistö ei kestä, se tuntuu pettävän alta kokonaan." Toinen nuori kirjoitti lähes vuosi sitten näin: "Hirveet laskut muutaman tunnin päästä vetämisestä ja mulla ainakin kesti pitkään, aluks hirvee päänsärky, myöhemmin, seuraavana päivänä sit oli hirveet keskittymisvaikeudet, kesti tunnin, kun liikutin hiirtä monitorin toisesta laidasta toiseen." Kolmas nuori: "Oon huomannu, että mdpv koukuttaa ihan eri tavalla kuin piri ja jengi flippaa enemmän. Monet sellaiset, joille valvominen ei sovi - - se näyttäis aiheuttavan helpommin vainoja ja muuta mukavaa." Näin siis lähes vuosi sitten kesällä 2009.

Samana päivänä Helsingin Sanomat kirjoitti: "Pääkaupunkiseudulla yleistyvän designhuumeen käyttäjiä ei pystytä rankaisemaan huumausaineen käyttörikoksesta. Ainetta ei ole toistaiseksi luokiteltu huumeeksi." Näin kirjoitti Helsingin Sanomat 11. heinäkuuta 2009. Helsingin huumepoliisin mukaan seksihuumeeksikin kutsuttu mdpv:tä oli ollut Suomessa markkinoilla tuolloin jo noin vuoden ajan. Eli aine oli tullut Suomeen jo 2008, ainakin silloin. Helsingin huumepoliisista Petri Rainiala totesi silloin: "Koska aine ei sisälly kansainvälisen yleissopimuksen luetteloon, sitä ei voida katsoa Suomessa huumausaineeksi. Pidän selvänä puutteena, ettei niihin tällä hetkellä pystytä reagoimaan nopeammin. Siihen pitäisi olla kansallisella tasolla jokin mekanismi." Hänen arvionsa mukaan sadat suomalaiset ovat jo ainakin kokeilleet tuota muotihuumetta, ja oli kyse kesästä 2009.

Rainiala totesi myös: "Olemme seuranneet kehitystä, ja tapauksia näyttää tulevan kiihtyvällä vauhdilla. On tämä yksi pahimmista trendeistä tällä hetkellä." "Tällaisissa huumeissa aineet yritetään jo valmistusvaiheessa valita siten, ettei siitä tule huumausaineeksi luokiteltavaa ainetta. Vaikutukset ovat hyvin huumausaineen kaltaisia, mutta ne saadaan aikaan toisella kemiallisella aineella. Näitä tulee silloin tällöin, esimerkiksi ekstaasi tuli aikanaan samalla tavalla." "Erittäin vaarallisiksi huumausaineiksi luokiteltavia amfetamiinia ja kokaiinia muistuttava aine luo käyttäjälle euforian tunnetta ja lisää seksihaluja, mutta sillä on myös rajuja sivuoireita, kuten pelkotiloja, päänsärkyä ja ahdistuneisuutta." Jo tuolloin viime vuoden heinäkuussa puhuttiin sokeutumisista ja kuolemantapauksista. Tästä meni aikaa, 2010 kevättalvella mdpv:n tiedettiin olleen aiheuttamassa jo useita kuolemantapauksia Suomessa. Asiaan ei ollut Suomessa puututtu. Miksi ei?

Vasta tänä keväänä ed. Juha Hakola otti asian hoidettavakseen. Hänen johdollaan vaadimme yksinkertaista lainmuutosta huumausainelain 3 §:ään. Muutoksella saataisiin uusi designhuume mdpv nopeasti luokiteltua huumausaineeksi. Aikaa oli kuitenkin kulunut Suomeen tulosta jo tuo parisen vuotta. Ed. Hakola totesi, että mdpv:n kohdalla ei voida jäädä odottamaan YK:n ja EU:n tai sosiaali- ja terveysministeriön johtaman poikkihallinnollisen huumepoliittisen koordinaatioryhmän verkkaista toimintaa. Näin ollen kansanedustajien piti toimia.

Nyt ed. Hakolan aloitteella tämä asia hoidetaan kuntoon, mutta samaan aikaan kytee jo uusia vastaavia ongelmia. Huume- ja lääkemarkkinoita tällä hetkellä hallitsevan mdpv:n eli "aakkosten" rinnalle on tullut uusia muotihuumeita. Pitäisikö lakiin siis kirjata tämän huumeen lempinimen, "aakkosten", mukaan vain kaikki kirjaimet ja näin saada nuo kaikki tulevaisuudenkin aineet sitten rangaistavien huumeiden piikkiin?

Rikoskomisario Jari Pynnönen Helsingin huumepoliisista totesi juuri: "Yhteistä näille aineille on se, että lääkerikosten pienen rangaistusasteikon takia rangaistukset ovat paljon lievempiä kuin huumerikoksissa. Toinen iso asia on se, että huumekauppiaat saavat helposti valtaisat voitot." Eli vaikka kyse on lääkevalmisteista, uudet aineet tunnetaan muotihuumeen nimellä nuorison keskuudessa tai designhuumeina, ja vain yksi näistä, piristysaine bzp, on myöhemmin luokiteltu huumausaineeksi, mutta sen sijaan tuo lääke, jonka myös ed. Hakola mainitsi, eli ilmeisesti anestesialääke pcb:n johdannainen pcpp ja masennuslääke mcpp ovat tällaisia lääkkeitä, jotka ovat vastaavasti toimivia mutta eivät huumeita. Lääkeaine nimeltään bromo dragonfly on puolestaan lsd:n kaltainen luvallinen lääkeaine Suomessa.

Poliisi on tutkinut ja selvittänyt näiden muotihuumeiden käyttöä ja sitä, miksi ne ovat niin suosittuja. Se johtuu muun muassa kahdesta syystä. Näistä muotihuumeista kiinnijääneet saavat huomattavasti pienemmät rangaistukset kuin huumeiden käytöstä, ja aine on huomattavan paljon halvempi. Myyjät saavat puolestaan satakertaisen voiton jatkamalla hankkimiaan lääkeaineita kemiallisesti itse ja myymällä niitä sopivan suuruisissa pienerissä. Eli nuoriso ei edes tiedä, mitä he ostavat, minkä vahvuista jnp.

Suomessa kuolee edelleen huumeisiin puolisensataa ihmistä vuodessa. Muotihuumeiden vaikutus sen sijaan tilastoissa näkyy vasta paljon myöhemmin. Se osaltaan levittää niitä nopeasti. Niiden vaarallisuutta ei heti käyttäjienkään keskuudessa tiedetä. Jo nyt on tilastoitu kymmeniä myrkytyskuolemia, ja joka päivä niitä tulee lisää.

Arvoisa puhemies! Toivottavasti tulevaisuudessa ei tarvitse jokaisesta aakkosyhdistelmästä tehdä omaa lakialoitetta, ennen kuin ministeriössä ryhdytään toimiin. Itse asiassa siinä työssä menisi ed. Hakolan asiantuntemus aivan hukkaan.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite on enemmän kuin tarpeeseen, ja olen samaa mieltä kuin ed. Heinonen, että ei se voi olla niin, että jos joku nimi muutetaan, niin sitä pitää täällä eduskunnan kautta kierrättää. Kyllä se pitää olla melkein ministeriössä taikka poliisilla. Jos myydään aineita, jotka ihmisiä huumaavat, niin se on silloin rangaistava teko. Se on aivan hyvä, että laki tulee mahdollisimman nopeasti voimaan.

Täällä keskusteltiin just lasten suojelemisesta tupakanpoltolta ja sen haitoilta. Tässä on myös kyse siitä, että nuorille nimenomaan jopa jaetaan ilmaisia huumeita, että saadaan koukkuun. Mielestäni Suomessa huumediilereitten ja käyttäjienkin rangaistukset ovat liian kevyitä. On jopa sellaisiakin ihmisiä, jotka ovat vaatimassa lievempien huumeitten vapauttamista. Sitä minä en oikeastaan ymmärrä alkuunkaan, että joku voi sanoa, että minä voin aloittaa, mutta kun jää koukkuun, sitten kerrotaankin, että yhteiskunnan varoilla pitää sitten auttaa. Ei tämmöistä vapautta voi ihmisillä olla.

Juha Hakola /kok:

Arvoisa puhemies! Ihan muutama huomio vielä, mikä jäi itse asiassa varsinaisessa puheenvuorossa sanomatta. Ensinnäkin siihen, mihin ed. Kangas juuri viittasi, totean vain, että huumemaailma on sellainen maailma, että siellä ei ole mitään humanistisia ajatuksia, siellä puhuu vain raha. Olen 15 vuotta ollut Helsingin huumepoliisissa tutkijana, ja voin sanoa, että koko sen ajan lähdettiin kannabiksesta ja nyt mentiin tänne ja todella, niin kuin totesitte aivan oikein, se on todella sellainen asia, että kun se saa koukkuun, niin se kyllä vie sitten koko ihmisen.

Olin tulossa itse asiassa siihen, että täällä viime viikolla oli ed. Salo käynyt keskustelua siitä, miksi tässä mietinnössä, joka tässä on nyt käsittelyssä, lukee, että tämä lakialoite, jonka 140 edustajaa lisäkseni on allekirjoittanut, hylätään. Täällä oli käyty debattia, ja itse asiassa hämmennyin hieman siitä, kun minulle soitettiin ja kerrottiin, miksi se hylätään. Se kuuluu kuulemma eduskunnan tapaan, että tämä hallituksen esitys menee sen lakialoitteen ohi, kun ne ovat näin samanaikaisia. Kuten omassa puheenvuorossani totesin, sillä ei ole merkitystä. Merkitystä on sillä, että tämä laki tulee nyt voimaan ja antaa viranomaisille mahdollisuuden puuttua tähän, ja ennen kaikkea sillä, että ne, jotka jäävät tästä kiinni, saavat asiaankuuluvan rangaistuksen, koska se on se, millä voidaan myyjän ja tällaisen käyttäjän tai kokeilijan kohtaaminen parhaalla mahdollisella tavalla kadulla estää.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Tähän jatkoksi, että kun hallintovaliokunnassa olin pari kautta sitten, niin just näitä asioita käytettiin silloin, kun haluttiin poliisille puhelimen salakuuntelua lisää ja valeosto-oikeuksia, ja minun mielestäni se oli aivan oikein, että lisättiin. Mutta siellä vaan tuli ilmi, että on rikollisjärjestöjä, joita johdetaan ulkomailta, ja tappokynnys on hyvin matala. Se on raakaa peliä, niin kuin ed. Hakola tässä totesi, isoja rahoja tehdään ja näin. Sen takia pitäisi olla kaikki asiat balanssissa.

Keskustelu päättyi.