Täysistunnon pöytäkirja 69/2010 vp

PTK 69/2010 vp

69. MAANANTAINA 21. KESÄKUUTA 2010 kello 12.04

Tarkistettu versio 2.0

19) Hallituksen esitys laeiksi kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

 

Markku  Uusipaavalniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Hallitus esittää muutoksia kiinnitysluottopankkitoimintaan. Perusteluissaan hallitus muun muassa mainitsee, että lakimuutos helpottaa luottokannan kasvattamista. Hallitus ei siis ole huomannut, että luottokuplassa saattaa olla jotain negatiivisiakin piirteitä vaan ihannoi Tanskassa aikaansaatua 373 miljardin euron joukkovelkakirjakantaa. Suomessa on 6 miljardia tällä hetkellä.

Lisäksi hallituksen tavoite on luoda houkutteleva sijoituskohde muun muassa eläkeyhtiöille ja kotitalouksille. Hallitus siis haluaa, että kuplan romahtamisvaiheessa sidotaan työeläkevarat ja yksityistalouksien varat näihin tuotteisiin. Suomen luottokuplan pitkittäminen ja talouskriisin pahentaminen innovatiivisia rahoitusinstrumentteja lisäämällä ei ole kansallinen etu, ja siksi lakiesitys tulee hylätä.

Tämän perusteella ehdotan, että eduskunta ei hyväksy hallituksen esitystä kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Uusipaavalniemen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.