Täysistunnon pöytäkirja 7/2010 vp

PTK 7/2010 vp

7. TORSTAINA 11. HELMIKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Maahanmuuttopolitiikan kustannukset

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Suomessa käydään yhä laajenevaa maahanmuuttokriittistä keskustelua monilla areenoilla. Viimeksi maanantaina TV1:n kanavalla lähetettiin MOT-ohjelma, joka on saanut lukuisat kansalaiset pohtimaan nykyisen maahanmuuttopolitiikan kustannuksia.

Koen erittäin huolestuttavana, jos valtionhallinto ei pysty kertomaan kansalaisille nykyisen maahanmuuttopolitiikan aiheuttamaa kokonaishintaa suomalaiselle yhteiskunnalle. Näin asiallinen keskustelu tyrehtyy ja muuttuu yhä rasistisemmaksi. Samasta syystä maahanmuuton mahdollinen uudelleen linjaaminen on hataralla pohjalla. Kysyn, arvoisa ministeri Thors:

Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta maahanmuuton kaikki kustannukset ovat kansalaisten saatavissa sekä ovat riittävän selkeitä ja toimivat pohjana asialliselle keskustelulle?

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

Arvoisa puhemies! Valitettavasti minulla ei ollut mahdollisuutta nähdä tätä tv-ohjelmaa, MOT:tä, maanantaina, mutta niin kuin useat tietävät, se todellakin antaa erittäin monipuolisen, erittäin vivahteikkaan, usein erittäin onnistuneen kuvan kaikista keskustelun alaisista asioista, niin kuin esimerkiksi tiedämme Patria-asiassa.

Mutta on selvää, että hallitus kokonaisuudessaan on valmis keskustelemaan ja jatkamaan keskustelua valiokuntien kanssa ja avaamaan muun muassa valtion talousarviota, että me tiedämme, mitkä ovat maahanmuuton kustannukset. Silloin on myöskin hyödynnettävä, mitkä ovat tulot ja mitkä ovat mahdollisuudet. Haluan tässä viitata muun muassa osastopäällikkö, ylijohtaja Pekkarisen arvioon, jossa hän totesi, että maahanmuutto on tärkeä osa, jotta me pystymme saamaan julkisen taloutemme kestävälle uralle.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Mainittu ohjelma on nyt ollut neljä päivää nähtävissä Ylen Areenassa, joten toivon, että ministeri kiireisestä aikataulustaan huolimatta löytäisi aikaa katsoa tämän hänen omaa toimialaansa käsittelevän ohjelman.

Tässä mainitussa ohjelmassa kävi muun ohella ilmi, että Suomi on Euroopan, käytännössä koko maailman anteliain maa, mitä tulee maahanmuuttajien perheiden yhdistämistilanteisiin. Me maksamme täällä olevan turvapaikanhakijan kaikkien perheenjäsenten, ja heitä on usein 10—15 henkeä, matkat tänne ja sen jälkeen luonnollisesti heidän sosiaaliturvansa, jossa Suomi tämän ohjelman mukaan siinäkin on maailman anteliaimpia maita. Kysyn, ministeri Thors: Onko järkevää ja tarkoituksenmukaista maksaa suomalaisten rahoilla kaikkien maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden perheenjäsenten muutto Suomeen, ja aikooko hallitus korjata tämän nykyisen tilanteen?

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

Arvoisa puhemies! On totta, että vuodesta 2004 olemme muun muassa edellisen sisäasiainministeriön johdolla panneet toimeen muun muassa EU:n perheenyhdistämisdirektiivin. Tämä hallitus ei ole millään tavalla muuttanut näitä sääntöjä, mutta on tehty selvitys muun muassa siitä, miten kustannuksia korvataan perheenyhdistämistapauksissa.

Totta on se, että tällaiset selvitykset ovat hyvin yksinkertaistavia, ja me tiedämme, että valtio korvaa, mutta esimerkiksi muissa maissa Unhcr tai Punainen Risti korvaa. Tämä tehty selvitys osoittaa, että me maksamme muun muassa Kansainväliselle siirtolaisuusjärjestölle Iom:lle aika huomattavia korvauksia. Muissa maissa perheet saavat muun muassa huomattavia perhealennuksia. Sen olemme tämän viikon aikana muun muassa saaneet selville.

Pietari Jääskeläinen /ps:

Arvoisa puhemies! Televisio-ohjelma MOTin mukaan Suomessa turvapaikan saaneet maahanmuuttajat nauttivat Euroopan korkeimmasta sosiaaliturvasta. Viisihenkinen perhe saa noin 2 300 euroa puhtaana käteen. Sana on kiertänyt ja turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Perheenyhdistämishakemusten määrä on viisinkertaistunut lyhyessä ajassa. Käsittelyssä on 5 000 hakemusta. Perheet ovat keskimäärin suurperheitä, joihin kuuluu myös sisar- ja velipuolia. Perheet ovat suurimmillaan tosiaan jopa 20-henkisiä. Perheenjäsenistä yli 80 prosenttia on luku- ja kirjoitustaidottomia. Kaiken kaikkiaan hakemusten perusteella Suomeen on tulossa ison kaupungin verran ihmisiä eli noin 30 000 henkeä ja lähtökohtaisesti kaikki maamme sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujen varaan. (Puhemies: Minuutti!)

Arvoisa puhemies! Muut maat ovat kiristäneet maahanmuuttomääräyksiä. Mitkä ovat tämän hallituksen toimet holtittoman maahanmuuton, ihmissalakuljetuksen ja suoranaisen turvapaikkaturismin kitkemiseksi?

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin tammikuussa maahan saapui 375 turvapaikanhakijaa. Määrä on vähempi kuin aikaisempina kuukausina. Olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että tänne ja Belgiaan tulee suurin piirtein yhtä paljon EU-kansalaisia Bulgariasta hakemaan turvapaikkaa. Se on mielestämme väärin, ja olemme esittämässä muutosta eduskunnalle hyvin pikaisesti.

Eduskunnassa on myöskin käsittelyssä ulkomaalaislain muutos, joka muun muassa vaikuttaa perheenyhdistämisoikeuteen, vaikuttaa edelleen, että jos perheen kokoaja on antanut vääriä tietoja olosuhteistaan, niin ei ole perheenyhdistämisoikeutta, ja sen lisäksi puututaan myöskin kasvattilasten tilanteeseen. Näitä esimerkkeinä, ja mainittakoon myöskin, että tämän kuun 1. päivästä lähtien meidän esimerkiksi turvapaikanhakijoille maksettavaa käteistä korvausta on muutettu.

Kari Rajamäki /sd:

Herra puhemies! Kun 2004—2005 puutuin turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöön ja myöskin tähän turvapaikkashoppailuun, eivät edustajat Zyskowicz ja Kärkkäinen kyllä täällä kovin paljon rinnalle nousseet. Kysymyshän on siitä, että hallitus on mennyt Thorsin myötä — se ei ole ministeri Thorsin esityksiä vaan hallituksen esityksiä — ulkomaalaislaissa ja signaaleissa Ruotsin tielle. Minä varoitin tästä jo kesällä 2007.

Alaikäisten lasten määrä on seitsenkertaistunut sen takia, että te olette nimenomaan käyttäneet sitä mahdollisuutta hyväksenne, että jo puolitoista kuukautta tänne tulon jälkeen tehdään perheenyhdistämishakemuksia. Tämä merkitsee lähivuosina muun muassa sitä, että tuhansia tulee Somaliasta pääkaupunkiseudulle ilman, että tämä tilanne on hallinnassa. On kyllä myös merkille pantavaa se, että hallitus on myöskin löysäämässä tältä osin työvoiman saatavuusharkintaan liittyviä kriteerejä. Se tarkoittaa sitä, että tässä vakavassa nuorisotyöttömyyden (Puhemies: Minuutti!) kasvutilanteessa te olette antamassa pysyvän oleskelu- ja työluvan kuusi kuukautta maassa olleelle turvapaikanhakijalle, vaikka hänellä ei olisi henkilöllisyyttäkään. Kyllä te olette antaneet vääriä signaaleja koko ajan.

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

Arvoisa puhemies! Ed. Rajamäki, laki on näiltä osin täysin sama kuin teidän aikananne. (Ed. Rajamäki: Ei ole sama kuin edellisellä hallituksella!) Tulkinnat ovat myöskin Migrin osalta ihan hyväksyttäviä ja samanlaisia, lakia ei ole muutettu. Ja hyvä edustaja Rajamäki, turvapaikanhakijoilla on teidän antamienne lakien mukaan ollut oikeus kolmen kuukauden täällä oleskelun jälkeen, riippumatta siitä, onko henkilötodistusta tai ei, tehdä työtä täällä. Tässä hallitus päätyi siihen, että me halusimme kannustaa, että ihmisillä on oikeita henkilötodistuksia mukanaan, jotta jos on henkilöllisyys todistettavissa, niin silloin pääsee tekemään työtä nopeammin, ellei ole, niin oikeus työntekoon on kuuden kuukauden jälkeen. Elikkä hyvä olisi, jos muistaisitte omia lakejanne.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Ministeri Thors totesi maanantain MOT-ohjelmassa, että maahanmuuttajien etuudet eivät ole muuttuneet, vaan ne ovat olleet samat silloin, kun maahanmuuttoasioista vastasi aikoinaan ministeri Rajamäki. Teidän tulee, ed. Rajamäki, tuo asia tiedostaa. Ohjelmassa ministeri Thors arvioi, että kiintiöpakolaisten osalta maahanmuuton kustannukset ovat noin 110 miljoonaa euroa. Ohjelman toimittajat arvioivat, että maahanmuuttajien toimeentulotuet ja asumistuet ja työttömyyskorvaukset ovat vuosittain noin 300 miljoonaa. Samoin he arvioivat, että maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalveluihin Suomi käyttää noin 200 miljoonaa.

Maahanmuuttokriittisyys, jopa rasismi, on jatkuvasti nostanut päätään Suomessa. Yhtenä syynä tähän voidaan pitää Suomen maksamia sosiaalitukia osalle maahanmuuttajista, mitkä luvut ovat viime aikoina tulleet julkiseen keskusteluun. Kysyn: Miten koette hallituksen onnistuneen maahanmuuttoasioista viestimisessä suurelle yleisölle?

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

Arvoisa puhemies! Ehkä viestiminen onnistuisi vielä paremmin, jos tunnustettaisiin oikeat asiat, että lakia ei ole näiltä osin muutettu, se on sama kuin edellisen hallituksen aikana. Me toteutamme koko hallituksen politiikkaa eikä yksinkertaisteta asioita niin, että vain yksi ministeri vastaa asioista, koska se on aika suuri vastuu kantaa. Loput kansalaiset harkitsevat ja arvioivat sitten, miten on menestytty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.