Täysistunnon pöytäkirja 70/2002 vp

PTK 70/2002 vp

70. TORSTAINA 30. TOUKOKUUTA 2002 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys 84. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymien merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen ja kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Leea Hiltunen /kd:

Arvoisa puhemies! Haluan vain todeta, että työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö on todella hyväksymässä kansainvälisen työkonferenssin merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen ja kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan sekä lain yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Tämä asiahan on aivan hyväksyttävä ja oikea toimenpide, ja saadaan sillä tavalla asia käsiteltyä. Mutta se huoli, mikä tässä tietysti on tuolla merellä kulkijoilla, on se, mitenkä valvotaan sitten näitä työaikoja ja näitten yleissopimusten noudattamista. Silloin lähinnä on kysymys siitä, minkälaiset resurssit ovat työsuojelupuolella eli sillä viranomaistaholla, jonka tehtävänä on valvoa myöskin merenkulkualan työolosuhteita ja työaikojen noudattamista ja lepoaikoja ja oleskelutiloja. Tästä tietysti on kysymys.

Meillähän on työturvallisuuslaki käsittelyssä myöskin valiokunnassa. Sama huoli ilmenee siellä, että monella lainsäädännöllä huolehditaan kyllä, että oikeudet on, mutta juuri näitten lakien käytännön valvonnassa on resursseista lähinnä kysymys. Laivat ovat vain pienen hetken maissa. Miten esimerkiksi sinä aikana, kun laivat ovat maissa, miehistön olosuhteita päästään valvomaan?

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​