Täysistunnon pöytäkirja 70/2002 vp

PTK 70/2002 vp

70. TORSTAINA 30. TOUKOKUUTA 2002 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

5) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

 

Liisa   Hyssälä  /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tällä vaalikaudella hammashuollon sairausvakuutuskorvaukset ovat ilahduttavasti edenneet, ja tämän vuoden loppupuolella koko kansa tulee tavalla tai toisella suun terveydenhuollon osalta sairausvakuutuksen piiriin. Uusimmissa laeissa jää kuitenkin kokonaan proteettinen hoito sairausvakuutuskorvausten ulkopuolelle. Meillähän on veteraanien hammashuollosta laki, joka on kokonaan erillinen, enkä siis tarkoita tässä nyt veteraaneja, vaan ihan muuta väestönosaa. Ongelmia protetiikan korvaamattomuus on aiheuttanut nimenomaan vanhusväestölle.

Meillä on lukuisia tutkimuksia, aivan hiljattainkin tullut tutkimus, joissa todetaan, että laitospotilaiden suun terveydentila on erittäin heikko. Kun itse olin terveyskeskuksessa toissa kesänä ja minulle kuuluivat siellä myöskin laitospotilaat, niin kyllä saatoin itse todeta, että siinä olisi paljon tehtävää ja paljon työtä. Nythän laitospotilaat ovat yhä enemmän yksityisluontoisissa laitoksissa, niin ettei ole kunnan vanhainkoteja vaan ihan tavallisia hoitokoteja, joissa asutaan itsenäisesti, saadaan Kelan asumistukea, ja silloin myöskin nämä henkilöt kustantavat itse omaa terveydenhoitoaan, proteeseja, silmälaseja jne. Ei niitä kukaan kustanna. Tällainen harhakäsitys on ollut, niin kuin olen kuullut, että kun on laitoksessa, laitos kustantaa kaiken, mutta kyllä nämä vanhukset maksavat kulut ihan itse pienistä eläkkeistä.

Tässä lakialoitteessa ehdotan, että proteettiset kustannukset tulisivat hammaslääkärin hoidon osalta myöskin sairausvakuutuksen piiriin 65 täyttäneillä ja sitä vanhemmilla. Tälle on selvät lääketieteelliset perustelut. Eli kun vanhukset käyttävät yleensä hyvin paljon lääkkeitä, suun kuivuminen on yleistä, ja tällainen kuiva suu edesauttaa erilaisten sieni-infektioiden ja muiden proteettisten ongelmien syntyä. Silloin ruoan pureskeleminen vaikeutuu ja tämä vaikuttaa koko yleisterveyteen ja yleistilaan.

Ruotsissa on menty sellaiseen malliin, että siellä korvataan nimenomaan vanhusten proteettisesta hoidosta ja silloin myöskin keinojuurista. Nythän lääketiede kehittää koko ajan uusia menetelmiä, ja keinojuuri- eli implanttihoito on hyvin tavallista. Koska harjanteet saattavat olla matalat, proteesit eivät kerta kaikkiaan vanhuksilla pysy, vaan tueksi proteeseille tarvitaan keinojuuria. Nämä ovat jo niin kalliita, että ne ovat usein vanhuksen ulottumattomissa taloudellisista syistä. Silloin purentakyky ja sosiaalinen kanssakäyminen vaikeutuu. Erittäin tärkeää olisi, että tällä saralla pystyttäisiin etenemään, että vanhusten, laitospotilaiden, eläkeläisten proteettiseen hoitoon — siltoihin, kruunuihin, proteeseihin, keinojuuriin — saataisiin sairausvakuutuskorvausta. Mikä se prosentti sitten on, se tietenkin jää valiokunnan harkintaan, eduskunnan harkintaan. Ehdotan tässä, että se olisi 25 prosenttia. Mielestäni se olisi jonkunlainen kädenojennus vanhusjoukkoa kohtaan.

Arvoisa puhemies! Toivon todella, että tämä lakialoite etenisi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Ismo Seivästö /kd:

Arvoisa puhemies! On aivan oikein kiinnittää huomiota yli 65-vuotiaiden suun terveyteen ja siihen, miten suun terveys ja suuhygienia vaikuttavat ihmisen kokonaisterveydentilaan.

Tässä yhteydessä on hyvä myös mainita se, että tulee myös huolehtia siitä, että meillä tulevaisuudessa on hammaslääkäreitä, jotka vastaavat siihen lainsäädännölliseen velvollisuuteen, jonka eduskunta on aivan oikein nyt säätänyt. Enkä malta tässäkään yhteydessä olla muistuttamatta siitä, että Turussa on aloitettava jälleen hammaslääkärikoulutus.

Jukka  Vihriälä  /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Hyssälän lakialoite sairausvakuutuslain muuttamisesta on perusteltu. Kun tämän lakialoitteen on tehnyt myöskin henkilö, joka itse tuntee hammaslääketieteen ja ne ongelmat, mitä tällä sektorilla on, tätä on helppo kannattaa, sitä, että yli 65-vuotiaiden kohdalla, niin kuin hän lakialoitteessaan esittää, proteettisten toimenpiteiden kustannukset otettaisiin sairausvakuutuksen piiriin. Tämä on erittäin perusteltua. Kun ajattelee näitä yli 65-vuotiaita henkilöitä tänä päivänä, niin näissähän on erittäin paljon pelkällä kansaneläkkeellä olevia ja pienellä työeläkkeellä eläviä ikäihmisiä. Olisi perusteltua, että juuri he voisivat saada tukea myöskin suun terveydenhoitoon. Minun mielestäni tämä on todella perusteltu aloite. Kun sen on vielä asiantuntijalääkäri tehnyt, sitä on helppo kannattaa.

Leea  Hiltunen  /kd:

Arvoisa puhemies! Ed. Hyssälä on tehnyt todella tärkeän lakialoitteen. Olemme puhuneet viime vuosina hammashuollon merkityksestä kaiken kaikkiaan ihmisen terveydessä ja nähneet hyvinkin vahvana sen, että suun hyvällä hoidolla on erittäin suuri merkitys kokonaisterveyden kannalta ja monien sairauksien ennaltaehkäisyssä ja sillä tavalla. Suun hoidosta ja sen merkityksestä erityisesti vanhusten kohdalla on tehty ihan tuore väitöskirja, huhtikuussa valmistunut, Turun yliopistossa. Nimenomaan tämän väitöskirjan sisältönä oli myöskin se, että mikäli kiinnitetään vanhusten suunhoitoon enenevässä määrin huomiota ja siihen on myöskin henkilöstöllä osaamista ja koulutusta, voidaan merkittävästi vanhusten hyvinvointia parantaa. Tällöin on varmasti myöskin merkittävää, että proteettiset toimenpiteet voidaan saada sairausvakuutuksen piiriin, koska meillä nimenomaan vanhusten kohdalla on vielä ainakin toistaiseksi hyvin pienellä eläkkeellä toimeen tulevia ja eläviä. On myöskin kysymys rahasta, millä vanhukset voivat itse huolehtia suunsa terveydenhuollosta ja nimenomaan näistä proteettisista ja vaikeimmista ja vaativimmista toimenpiteistä, mitä ed. Hyssälä tuossa luetteli. On erittäin merkittävää, että nämä sisällytetään perusterveydenhuoltoon ja myöskin tarvittaessa erikoissairaanhoidon piiriin ja sitä kautta sairausvakuutuslain korvattavuuden alaan.

Keskustelu päättyy.

​​​​