Täysistunnon pöytäkirja 70/2002 vp

PTK 70/2002 vp

70. TORSTAINA 30. TOUKOKUUTA 2002 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki työttömyysturvalain 13 §:n muuttamisesta

 

Liisa  Hyssälä  /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä lakialoitteeni liittyy meidän vaikean pitkäaikaistyöttömyytemme nujertamiseen. Meillä on sitkeä työttömyys, jossa osa työttömien joukosta ei kerta kaikkiaan työllisty pitkiksi ajoiksi. He pyörivät järjestelmässä erilaisissa pätkissä, ja yhä useampi heistä on tipahtanut ansiosidonnaiselta peruspäivärahalle. Tästä on aivan selvät tilastolliset näytöt. Tämä peruspäivärahalla oleva joukko on niin pienen tuen varassa, että päiväraha sinänsä ei kata elämistä, vaan usein heillä on juuri asumistuki ja toimeentulotuki siinä lisänä. Sen lisäksi, että he ovat tässä kierteessä, tietenkin heillä eläketurva myöhemmin on olematon näiden pätkätöiden seurauksena.

Tämän lakialoitteen idean olen yhdeltä työttömältä saanut sähköpostina tänne eduskuntaan — näin se vaan kansanvalta toimii. Hän ehdotti siinä, minkä olen sitten pukenut lakialoitteen muotoon, että työssäoloehdon tarkastelujakso, joka nyt on 24 kuukautta, pidennettäisiin 36 kuukauteen elikkä tulisi selkeä pidennys tästä kahdesta vuodesta, jolloinka tänä aikana voisi työtön kerätä näistä epäsäännöllisistä työsuhteista työssäoloehtoa paremmin kuin nykylainsäädännön mukaan. Tällä tietenkin edesautettaisiin sitä, että paluu ansiosidonnaiselle olisi helpompi, mutta ylipäätänsä tämä motivoisi varmasti tähän järjestelmään, että välillä voisi olla töissä ja kerätä todellakin sitä työssäoloehtoa pitemmältä ajalta. Tässä on äärettömän suuria ongelmia meillä tämän sitkeän ytimen osalta, ja motivaatiokin saattaa kadota ja heiketä siellä matkan varrella, kun köyhyys ja syrjäytymisongelmat painavat päälle.

Arvoisa puhemies! Eduskunnassa sosiaali- ja työjaosto on tähän samaiseen ongelmaan myöskin yrittänyt puuttua Taipaleen-mallilla, ja olemme siihen myöntäneet rahaa. Olen itse käynyt Turussa tutustumassa Taipaleen-mallin tuloksiin, ja siellä runsaasti juuri tätäkin joukkoa, josta nyt puhun, on kyllä kirjoitettu ihan eläkkeelle. Siellä on ollut aivan selvät indikaatiot, että työvoimatoimistoissa on aivan selkeästi myöskin ollut sellaista väkeä, joka ei kuulu sinne vaan kuuluu eläkkeelle. Siellä olisi enemmänkin lääkärityövoiman tarvetta, joka kirjoittaisi eläkepapereita. Siellä on hyvä yhteistyö työvoimatoimiston, Kelan ja lääkäreiden välillä, ja osaa voitaisiin silläkin konstilla tästä jollakin tavalla auttaa tai auttaa oikeaan lokeroon.

Mutta tässä lakialoitteessa siis esitän, että kun osa olosuhteiden pakosta pystyy tekemään tai saa tehdä tai kykenee tekemään vain pätkätöitä, myöskin tämä helpottuisi. Tämä oli tämän työttömän mielestä, joka on aloitteen tähän antanut, ehdottoman oikeudenmukainen ratkaisu. Toivon valiokunnassa tälle asianmukaista käsittelyä ja mahdollista esitystä tänne saliin.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Tämä lakialoite koskettaa vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Juuri tältä osin tämä on erinomaisen tärkeä ja kiireinen asia hoidettavaksi, eli tällainen kannustavuus pitäisi saada johtavaksi teemaksi, kun työllisyyden parantamista suunnitellaan. Valitettavasti nykyinen hallitus enempää kuin edellinenkään ei ole tässä suhteessa ollut ollenkaan riittävän aktiivinen.

Tässä esillä olevan muutoksen lisäksi samaan asiaan liittyy se, että viime vaalikaudella ministeri Jaakonsaaren toimesta poistettiin työttömän oikeus saada ansiotuloja muutama sata markkaa, 600—700 markkaa kuukaudessa. Se oikeus poistettiin. Sitä on yritetty palauttaa, mutta tänään tarkistin, että vieläkään tämä muutos ei ole täällä käsittelyssä. Luvassa on, että se olisi tulossa mahdollisesti syksyllä. Nämä pienet toimenpiteet kohdistuisivat, tämä ja mainitsemani, sellaisiin henkilöihin, jotka ovat äärimmäisessä syrjäytymisvaarassa, joita ei kannusteta vaan päinvastoin kaikesta pienestäkin aktiviteetista rangaistaan. Tämä on järjetöntä työllisyyden hoidon kannalta ja tuo myös kaikenlaisia sosiaalisia ja muita ongelmia.

Tässä suhteessa toivoisin, että hallitus lähtisi ripeästi toimintaan ja panisi vauhtia näihin asioihin. Kiitokset ed. Hyssälälle, joka on tämän aloitteen tehnyt. Toivon, että tältä pohjaltakin asia nousee esille, mutta tiedämme, että näinhän asiat eivät tahdo edetä. Hallitukselta on odotettava ja vaadittava tässä toimenpiteitä.

Ismo Seivästö /kd:

Arvoisa puhemies! Pitkäaikaistyöttömyys ja pitkäaikaissairaus ovat niitä asioita, jotka johtavat ihmisen helposti syrjäytymisuhan alle tai ihan totaaliseen syrjäytymiseen. Tätä taustaa vasten ed. Hyssälän aloite on erittäin perusteltu.

Lisäisin kuitenkin tähän sen verran ajatusta, että matalapalkka-aloilla pitäisi sitten tehdä myös veropoliittisia ratkaisuja, jotta sillä pienellä palkalla pystyisi myös ihan käytännössä ja konkreettisesti elämään. Jokaisesta työstä pitäisi saada sellainen palkka, että sillä selviytyy niistä velvoitteista, joita arki tuo tullessaan asianomaiselle henkilölle ja mahdollisesti hänen huollettavilleen.

Leea Hiltunen /kd:

Arvoisa puhemies! Näitä kyselyitä, jollainen tässä on lakialoitteeksi kirjattu ed. Hyssälän toimesta, tulee ainakin itselleni, kun työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnassa olen ollut, toistuvasti. Siinä mielessä, kun nyt katson tätä lakialoitetta, ajattelen näin, että kun näin pienellä asialla, tämän pykälän korjaamisella, voisimme tehdä merkittävän parannuksen kaikkein huonoimmassa asemassa olevien ihmisten elämäntilanteeseen, niin todella toivoisin, että vielä nyt tämän vuoden aikana tämä lakialoite saisi valiokunnassa arvoisensa käsittelyn, niin että voitaisiin korjata tämä 13 §.

Jo tarkastelujakson muuttaminen kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen toisi sen mahdollisuuden, että mahdollisesti sitten eläketurva olisi parempi. Se kannustaisi näitä ihmisiä varmasti monella tavalla yhteiskunnassa aktiivisiksi ja vastuunkantajiksi omalta osaltaan. Kun samanaikaisesti pidämme huolen siitä, että työllisyys kehittyy ja työelämän oikeudet ja vahvuudet varmistuvat niin, että voidaan kerryttää esimerkiksi eläketurvaa — ja on erittäin hyviäkin eläketurvia jo olemassa — niin tuntuu pahalta, että näiden kohdalla, jotka ovat vaikeiden lamavuosien aikana ja jälkeenkin jääneet tähän loukkuun ja ovat vielä pitkäaikaistyöttömiä, ei sitten näin pientä asiaa ole saatu korjattua.

Siinä mielessä toivon, että tämä lakialoite saisi nyt nopean käsittelyn ja tällä tavalla voidaan ihmisarvoa, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta edistää.

Liisa Hyssälä /kesk:

Arvoisa puhemies! Haluan lisätä tähän vielä sen, että toivon, että valiokunta tutkisi todella kustannusvaikutusta. Minulla on sellainen käsitys, että kun toimeentulotuen, asumistuen ja muidenkin sosiaalisten tukimuotojen käyttö vähenee, silloin kun ihminen on edes osittain työssä, niin uskoisin, että tämän kustannusvaikutus olisi äärettömän pieni, mutta todellakin tämän, mihin ed. Kankaanniemikin viittasi, kannustavuusvaikutus olisi suuri, koska kuitenkin ihminen pystyy hahmottamaan ja hallitsemaan sen, jos on kolme vuotta aikaa hankkia ne 43 työviikkoa, jotka laissa vaaditaan. Uskon, että tämä olisi juuri tälle vaikeimmin työllistyvälle väelle hyvä asia.

Keskustelu päättyy.

​​​​