Täysistunnon pöytäkirja 70/2002 vp

PTK 70/2002 vp

70. TORSTAINA 30. TOUKOKUUTA 2002 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

8) Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

 

Toimi  Kankaanniemi  /kd:

Arvoisa puhemies! Televisio- ja radiorahastosta annetun lain muutosesitys perustuu myös, niin kuin ed. Hyssälä oman aloitteensa osalta totesi, erään asiaan liittyvän henkilön kansalaisaloitteeseen.

Minulle tuli selväksi, että on ihmisiä, jotka ovat vakavasti näkövammaisia tai peräti sokeita. He haluavat kuitenkin seurata televisiosta ohjelmia, joita ei tule radiosta, esimerkiksi uutisia, ajankohtaisohjelmia, monenlaisia muita ohjelmia, joita he voivat kuunnella, vaikka eivät kuvaa näekään. Niitä ei todellakaan radiosta tule. Toisaalta he eivät voi lehtiä lukea, kun eivät näe eivätkä näe muutakaan kirjallisuutta tai tekstiä lukea. He pitävät, rajattu henkilömäärä tässä maassa, tärkeänä, että he voivat seurata televisiosta tulevia lähetyksiä näkemättä kuitenkaan kuvaa.

Kun he tässä tilanteessa ovat ja heidän asemansa muutoinkin on aika monella tavalla hankala, he ovat esittäneet pyynnön, että heidät voitaisiin vapauttaa osittain tai kokonaan, niin kuin esitän kokonaan, televisiomaksusta. Tämän maksusta vapauttamisen merkitys näiden henkilöiden osalta, siis semmoisissa perheissä, missä on vain tällaisia näkövammaisia, Televisio- ja radiorahaston osalta on hyvin pieni tulonmenetys, mutta näille henkilöille heidän hankalaan elämäntilanteeseensa se on erittäin merkittävä.

Antero Kekkonen /sd:

Herra puhemies! Ed. Kankaanniemi on puuttunut erittäin tärkeään asiaan, koska näkövammaiset ovat hyvin monen lainsäädännön kyseessä ollen jääneet lapsipuolen asemaan. Tällä aloitteella on varmasti vilpitön tarkoitus. Sen verran kyllä tämä perusteluosa on lyhyt, että sen perusteella kyllä ihan vilpittömin mielin haluaisin kysyä: Jos sokean perheessä on näkevä, niin kumman mukaan tämä laki silloin toimisi?

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Itse kiinnitin juuri samaan asiaan huomiota kuin ed. Kekkonen. Minä ajattelin juuri sillä tavalla, että tähän pitäisi semmoinen rajaus tehdä, jotta jos on tämmöinen yksin asuva näkövammainen, niin silloin ilman muuta tämmöinen vapautus pitäisi suoda, koska sitten, jos perheessä on näkevä henkilö, niin kyllä kai tämän kuuluu maksaa televisiolupa samalla tavalla kuin kenen hyvänsä, jos hän asuu pysyvästi siinä taloudessa.

Mutta tähän liittyy toinenkin asia, joka koskee myös näkeviä kaiken kaikkiaan laajasti ottaen. Nimittäin tuolla syrjäseuduilla on paljon talouksia katvealueilla, missä näkevätkään eivät näe kaikkia kanavia. Eli minusta nopeasti pitäisi asia korjata. Ed. Kekkonen lienee jossakin tämmöisessä hallinnossa mukana, ja toivon mukaan toteutetaan korjaus aika nopeasti.

Siitähän on ollut tällainen selvitys, työryhmä, ja todettiin sillä tavalla, jotta pitäisi löytää ratkaisu sillä tavalla, että yhdenvertaisuus lain edessä toteutuisi: Jos jossakin on semmoinen katvealue, että eivät nämä kaikki kolme kanavaa näy, niin siinä tapauksessa televisiomaksua suhteellisesti ottaen pienennettäisiin, jos ei kerta pystytä tekniikalla hoitamaan niin, että kaikki saavat saman palvelun kuvaruudun kautta kuin ruuhka-alueillakin olevat. Tämä minusta koskee myös näkeviä ihmisiä, ei pelkästään näkövammaisia.

Ismo  Seivästö  /kd:

Arvoisa puhemies! Ed. Kankaanniemi on hyvään kristillisdemokraattiseen tapaan juurtuen kiinnittänyt jälleen kerran huomiota erääseen ihmisryhmään, jonka elämä ei arjessa aina suju ihan mutkattomasti.

Niin kuin tässä on tullut esille, tämäkin ehdotus kaipaa pientä täsmennystä. Mutta hyvä, että tähän ihmisryhmään tällä tavalla kiinnitetään huomiota, varsinkin nyt tilanteessa jolloin tv-lupamaksuihin on tulossa korotuspaineita hyvin merkittävästi tulevina vuosina. Tämä on siinä suhteessa kyllä erittäin ajankohtainen aloite ja toivottavasti johtaa ainakin asian pohdintaan.

Toimi   Kankaanniemi  /kd:

Arvoisa puhemies! 7 §:n 3 momentti on kirjoitettu tarkoituksella sillä tavalla, että tämä käsittää vain sellaisia perheitä, joissa kaikki jäsenet ovat näkövammaisia tai sokeita, on näitä yksi tai useampi: "Televisiomaksua ei kuitenkaan peritä televisiosta, joka on sellaisen perheen käytössä, jonka muodostaa yksi tai useampi sokea tai näkövammainen henkilö, joka todistettavasti ei näe televisiokuvaa." Eli nämä rajatapaukset ovat poissa. Jos perheessä on näkeviä, he eivät tämän momentin mukaan saa vapautusta.

Tässä tapauksessa aloitteentekijä oli yksinäinen henkilö, joka on menettänyt näkönsä, ja häntä se koskee suoraan. Jos sattuu olemaan niin, että on kaksi tai kolme perheessä ja kaikki ovat näkövammaisia ja saavat siitä lääkärintodistuksen tai Kelan antaman todistuksen, niin asia on sillä selvä.

Antero Kekkonen /sd:

Herra puhemies! Kiitän ed. Kankaanniemeä tästä selvityksestä. Tämä aukaisi tämän asian hyvät puolet ihan pelkistetysti, ja tällaiselle esitykselle täytyy toivottaa vain menestystä. Tosin minulla on sellainen käsitys, että jo nyt on mahdollista sosiaalitoimen kautta saada vapautus tai maksu maksetaan muuta kautta. Mutta periaatteena tämä on erinomainen ja käytännössä toimisi varmaan paljon sujuvammin ja paremmin kuin mitkään muut käytännöt.

Ed. E. Lahtela esitti ymmärtääkseni kysymyksen koskien katvealueita, joilla kaikkia kanavia ei nähdä. Minun tietojeni mukaan, ja tiedot ovat aika tuoreita, näillä pääkanavilla, siis analogisilla kanavilla, Suomessa ei ole katvealueita. Pääkanavat ovat siis nämä Yleisradion kanavat Ykkönen ja Kakkonen ja MTV3.

Mutta siitä eteenpäin toimitaan satelliiteilla ja toimitaan kaapeleilla, jotka ovat siis kaupallisia kanavia. Me emme elä sellaisessa yhteiskunnassa, jossa voisimme lainsäädännöllä määrätä jokaisen esityksen esitettäväksi jokaisessa mökissä mahtikäskyllä. Se lähtee kaupallisesta intressistä, ja jos sellainen ei tunnu tarpeelliselta sellaisista henkilöistä, jotka omistavat näitä laitoksia, siihen on vähän vaikea yhteiskunnan puuttua.

Mutta toistan sen, että minun tietoni ovat sen kaltaiset, että nämä peruskanavat, joista lupamaksua kerätään, näkyvät ymmärtääkseni kaikkialla.

Jossakin kuva näkyy huonommin, jossakin heikommin, koska on säätilakysymyksiä, (Puhemies koputtaa) on maantieteellisiä seikkoja, tuntureita ja muita sen kaltaisia, ja perin usein, kun asioita on tarkasteltu, on myös niin, että (Puhemies koputtaa) mökin antenni on juuri toiseen suuntaan kuin tarkoitus oli.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Kekkoselle voisi todeta, että teidän tietonne ovat vanhentuneet. Nimittäin vasta hiljattain tuli raportti, on tarkkaan selvitetty Pohjois- ja Itä-Suomen tilanteet kunnittain, on tarkkaan luvut, montako taloutta on sillä tavalla katvealueella, että siellä oikeastaan ei näy ollenkaan, lähinnä se on Kolmosen ongelma, Ykkönen ja Kakkonenkaan eivät aina näy, ja siitä on hyvin tarkat raportit olemassa. En muista määrää, mutta Pohjois-Karjalan osalta näitä talouksia on kahdeksisenkymmentä.

Raporttihan lähti muuten siltä pohjalta, että eduskunnan oikeusasiamies, vai oliko oikeuskansleri, jompikumpi, otti kantaa siihen, jotta tässä tiedonsaannin kannalta yhdenvertaisuus ei toteudu. Silloin pitää ryhtyä toimenpiteisiin. Tämä selvitys on nyt tehty, ja siinä raportissa todetaan aika hyvin se — siinä on useampia vaihtoehtoja — mitä pitäisi tehdä.

Tekniikasta tällä hetkellä todettiin, jotta on kallis toimenpide saada näihin kaikkiin riittävä näkyvyys aikaan. Yksi mahdollinen toimenpide on, jotta silloin porrastettaisiin näitä maksuja, mutta se on myöhempien aikojen temppu, mitä tehdään. Jos minulla huoneessa sattuu olemaan tämä raportti, toimitan sen ed. Kekkoselle, viimeiset tiedot, niin voi sitten vaikuttaa kanssa näihin asioihin aikanaan.

Keskustelu päättyy.

​​​​