Täysistunnon pöytäkirja 71/2002 vp

PTK 71/2002 vp

71. PERJANTAINA 31. TOUKOKUUTA 2002 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tässä kohdin on varsin luontevaa todeta se, kun puhutaan rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan laajuisesti ja kun Euroopan unionissa on valmisteilla kilpailuttamisdirektiivi, että eduskunnan kanta Suomen rautateiden kilpailuttamistilanteeseen on ollut erittäin varovainen ja kriittinen.

Toivoisin, että tämä asia pysyisi eduskunnassa myös sillä tavalla esillä, että eduskunta pitäisi omaa kantaansa vahvasti esillä ja välittäisi sen myös liikenne- ja viestintäministeriöön, jossa ministerinvaihdon jälkeen on selvästi aktivoiduttu tässä yksityistämisasiassa.

Jaakko Laakso /vas:

Rouva puhemies! Kiinnittäisin samaan asiaan huomiota kuin ed. Tiusanen. Ongelmana on se, että eduskunnalla on tässä asiassa kanta, mutta ennen kaikkea kokoomuksessa ainakin liikenneministeri Sasi näyttää toimivan tavalla, joka on ristiriidassa eduskunnan yksityistämiselle kriittisen kannan kanssa. Sen takia kyllä odottaisi kokoomuksen ryhmän taholta jonkinlaista selvyyttä siitä, kuka edustaa kokoomusta, onko se liikenneministeri vai mahdollisesti puolueen puheenjohtaja.

Keskustelu päättyy.