Täysistunnon pöytäkirja 71/2004 vp

PTK 71/2004 vp

71. TIISTAINA 8. KESÄKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

21) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta

 

Valto Koski  /sd (esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti vaan totean, niin kuin tähän lain kokoonkin nähden voi viitata, että kysymyksessä on hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta, joista 17 § tarkoittaa pääosin, niin kuin hallituksen esitykseenkin on kirjoitettu, päätoimiselle opiskelijalle tapaturmaa seuraavien neljän viikon ajalta tapaturmavakuutuslain mukaisen vähimmäistyöansion perusteella maksettavaa päivärahaa ja sitten 41 d § pitkälti samalla tavoin kirjoitettuna, kuin edellisenkin hallituksen esityksen 39/2004 vp käsittelyn yhteydessä esitin, vakuutusyhtiön lääkärin asemaa. Valiokunta puoltaa hallituksen esitystä niin muutettuna, että tämä 41 d § saa sen muodon, joka on tänne lakiesitykseen kirjoitettu ja joka on sama kuin HE 39/2004 vp:ssä.

Yleiskeskustelu päättyy.