Täysistunnon pöytäkirja 71/2004 vp

PTK 71/2004 vp

71. TIISTAINA 8. KESÄKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

29) Hallituksen esitys laiksi ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamisesta

 

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Käytän nyt tässä puheenvuoron kuitenkin, koska asia liittyy ympäristövaliokunnan toimialaan.

Ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamista esittää hallitus esityksessä 108/2004 vp. Haluaisin todeta tähän ympäristövaliokunnan jo useaan kertaan julkilausutun käsityksen siitä, että ympäristöhallintoa pitäisi tietysti kehittää, mutta samalla myös taata resurssit. Nimenomaan ympäristökeskuksien roolia on jatkuvasti vahvistettu, annettu uusia tehtäviä. Nyt viimeksi meille kaikille tuttu luonnonsuojelulain ja metsälain muutos johtaa liito-oravakysymyksen yhteydessä ympäristökeskuksien tehtävien lisääntymiseen. Eli resurssipuolen pitäisi olla hoidossa. Se tässä lähetekeskustelussa sietää kuitenkin todeta. Vastassa tuntuu olevan jälleen menosääntö ja menokatto, joka on hallituksen ohjelman mukainen ja estää ehkä tarpeellisten määrärahojen saamisen aina vuoteen 2007 saakka. Tässä on ihan tärkeä ja iso asia, joka meidän tietysti pitäisi eduskunnassa pystyä ratkaisemaan.

Keskustelu päättyy.