Täysistunnon pöytäkirja 71/2004 vp

PTK 71/2004 vp

71. TIISTAINA 8. KESÄKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Suomi on pyrkinyt yhdessä muiden EU-maiden kanssa luomaan Euroopasta vapauden, oikeuden ja turvallisuuden aluetta sekä edistämään ihmisoikeuksien toteutumista muuallakin maailmassa. Meitä eurooppalaisina on huolestuttanut niin järjestäytynyt rikollisuus, jota tämä hallituksen esityskin osaltaan käsittelee, kuin myös terrorismi. Olemme myös pyrkineet kehittämään rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa muun muassa helpottamalla rikollisten luovuttamista ja omaksumalla eurooppalaisen pidätysmääräyksen.

Viime päivien paljastusten valossa on kuitenkin pysähdyttävä miettimään jo tekemiemme kansainvälisten sitoumusten seurauksia. Maanantaisen Wall Street Journalin ja tämänpäiväisten New York Timesin ja Washington Postin paljastaman Yhdysvaltojen korkeimman johdon, Pentagonin ja puolustusministeriön salaisen muistion maaliskuulta 2003 mukaan Yhdysvallat on salaisesti, mutta tosiasiallisesti irtisanoutunut kaikista kansainvälisistä sopimuksista, jotka kieltävät vankien ja kuulusteltavien kidutuksen ja muun epäasiallisen kohtelun. Tämä Doctrine of Necessity muistuttaa erehdyttävästi jesuiittojen tarkoitus pyhittää keinot -oppia, joka ylimmän johdon siunauksella vapauttaa kiduttajat myöhemmiltä rangaistuksilta. Kyse ei siis ole yksittäisistä sotilaiden tai vanginvartijoiden rikkeistä Irakissa tai Guantánamossa, vaan Yhdysvaltojen korkeimman johdon systemaattisesti tukemasta linjauksesta, joka sotii kaikkia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia vastaan.

Arvoisa puhemies! Siksi onkin pakko kysyä sekä oikeusministeriltä että ulkoministeriltä: Onko Yhdysvallat enää sellainen maa, johon voimme rikoksesta epäiltyjä luovuttaa, ja mitä takeita inhimillisestä ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia noudattavasta kohtelusta Suomi pystyy antamaan luovuttamilleen ihmisille, sekä mitä laillisia edellytyksiä meillä on näissä oloissa harjoittaa terrorismin ja muun vakavan järjestäytyneen rikollisuuden vastaista yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa? Omasta mielestäni Yhdysvaltojen kanssa jo solmitut luovutussopimukset on jäädytettävä välittömästi.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kaikella kunnioituksella ed. Sirnön puheenvuoroa kohtaan en voi kyllä ihan ymmärtää, miten ja kuinka tarkasti tämä liittyy käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen, jossa minun ymmärtääkseni puhutaan siveellisyysrikoksista ja muista vastaavista.

Kun mietinnön on tarkemmin nyt lukenut, niin jää vaan miettimään, että kun puhutaan esimerkiksi 19 §:ssä siitä, millä tavoin voi sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan pitää hallussaan ja miten sitten sen jälkeen, jos suhde esimerkiksi päättyy, kuten tässä mietinnössä todetaan, ilmoitus riittää, ettei saa enää pitää hallussa tätä kuvaa, ja sen jälkeen henkilö joutuu tämän pykälän tunnusmerkistön eteen eli rangaistavaksi, niin minun mielestäni kyllä mietinnössä olisi kannattanut hieman tarkemmin kuvata sitä, millä tavoin esimerkiksi tämä lupa peruutetaan.

Arvoisa puhemies! Ensimmäisessä käsittelyssä puhuttiin 9 §:n 1 momentin uudesta 2 kohdasta, ja nyt kun lukee tarkastikin tätä valiokunnan mietintöä, niin jotenkin jää vieläkin kaipaamaan tarkennusta siihen, joten kyllä täytyy yhtyä aika pitkälle oikeusministeri Koskisen kantaan, minkä hän sanoi ensimmäisessä käsittelyssä. Tämä on aika sekava ainakin minulle, mutta toivotaan, että eri oikeusasteet osaavat tulkita valiokunnan tarkoitusta, ja myöskin, että oikeudet ottavat huomioon sen, että rangaistusskaala on riittävän pitkä, eli jos on raskauttavia asianhaaroja, niin se otetaan huomioon myös rangaistusta mitattaessa.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Entinen pääministeri Esko Aho eräässä julkisuudessa käyttämässään puheenvuorossa varoitti suomalaisia sortumasta fundamentalistiseen antiamerikkalaisuuteen. En tiedä, onko siitä kyse vai mistä, kun ed. Sirnö tämän asian käsittelyn yhteydessä keskittyi puheenvuorossaan Yhdysvaltain toimiin terrorisminvastaisessa sodassa ja niihin kiistattomiin ylilyönteihin ja rikoksiin, joihin Yhdysvaltain armeijan edustajat ovat tässä yhteydessä syyllistyneet. Näistä tapahtumista on hyvä eduskunnassa keskustella ja laajemmin tietysti kansainvälisen oikeuden ja järjestyksen kysymyksistä, siitä, miten voimme estää erilaisia väkivaltaisuuksia ja myös erilaisten terroristiryhmien ja diktatuurivaltioiden harjoittaman väkivallan viattomia siviilejä ja omia kansalaisiaan kohtaan. En kuitenkaan ymmärrä, miten tämä ed. Sirnön puheenvuoro liittyy tähän seksirikoksia koskevan asian yhteyteen, ja olisin sitä häneltä tiedustellut.

Puhemies:

Puhemies katsoo, että tämä asia ei kuulu tähän yhteyteen ja tästä kysymyksestä keskustelua ei jatketa enää.

Keskustelu päättyy.