Täysistunnon pöytäkirja 71/2004 vp

PTK 71/2004 vp

71. TIISTAINA 8. KESÄKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten sekä alusten ja satamarakenteiden kansainvälisen turvasäännöstön hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta, alusrekisterilain muuttamisesta ja rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Tässä kohtaa Yhdysvaltojen toiminta ehkä paremmin olisi voitu ottaa esille, koska tämä hallituksen esitys, joka nyt on toisessa käsittelyssä, on eräs niistä laeista, joita käsitykseni mukaan on seurannut terrorisminvastaista taistelua, eli hyvinkin laajasti erilaisia turvatoimia lisätään Suomessa. Itse suhtaudun hieman kriittisesti ja myöskin valiokunta ymmärtääkseni siihen, että toimia laajennetaan vähän liikaa, eli harvaanasutussa Suomessa ei ehkä ihan kaikkia niitä toimia tarvitsisi toteuttaa niin järjestelmällisesti ja orjallisesti, mitä joissakin kansainvälisissä sopimuksissa mahdollisesti tuodaan eteen. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia toimijoille, ja sen kautta tietysti tavalliset kansalaiset ja matkustajat joutuvat niitä kustantamaan lippujen tai muitten muodossa.

Mielenkiintoinen yksityiskohta, jonka liikennevaliokunta lisäsi, on 10 §:n turvatarkastuksen suorittajia koskeva. Kun asiantuntijat totesivat, kuinka kalliiksi muun muassa ostopalvelu voi tällaisissa tilanteissa tulla, niin on lisätty, että jos on henkilö saanut turvatarkastuksesta lentoliikenteessä annetun lain mukaisen koulutuksen ja tutkinnon, niin silloin voidaan katsoa, että hänellä on pätevyys suorittaa myös laivoissa tätä tarkastusta.

Keskustelu päättyy.