Täysistunnon pöytäkirja 71/2004 vp

PTK 71/2004 vp

71. TIISTAINA 8. KESÄKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys laeiksi aravalain, aravarajoituslain sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

 

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Sekä edellisessä asiakohdassa 14 että tässä asiassa on kysymys aravalainsäädännön kehittämisestä. Hallituksen ohjelmassa painotetaan aravan kehittämistä ja sen mukana pitämistä uustuotannossa. Peruskorjauksesta taas hallitus on asuntopoliittisessa ohjelmassaan, joka on alkuvuoden aikana hyväksytty ja voimassa vuoden alkupuolelta, jättänyt kokonaan aravan pois. Siis peruskorjauksessa sitä ei ole, toisin kuin mitä eduskunta on velvoittanut, viime syksynä viimeksi.

Mutta itse näihin hallituksen esityksiin ja yksimielisiin mietintöihin ja asioiden etenemiseen aravan suhteen toteaisin, että nämä molemmat esitykset ovat olleet positiivisia, myös tämä hallituksen esitys 79. Ne ovat pieniä askeleita, jotka aivan hyvällä tavalla edistävät aravalainsäädännön kehittämistä, mutta jatkossakin toivomme varmasti hallitukselta edelleenkin aravaa vahvistavia esityksiä.

Keskustelu päättyy.