Täysistunnon pöytäkirja 71/2004 vp

PTK 71/2004 vp

71. TIISTAINA 8. KESÄKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

 

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Tässä on myös ympäristövaliokunnan yksimielinen mietintö. Ensimmäisen käsittelyn aikaan tätä asiaa käsiteltiin laajasti, ja viittaan siihen. Totean, että nyt Suomi on päässyt ajallisesti muiden joukkoon sikäli, että Suomi on ratifioimassa Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan, joka on YK:n biodiversiteettisopimuksen alasopimus, ikään kuin tavallaan ilmastosopimuksen Kioto. Tämä Cartagena on nyt lopulta hyväksytty, ja se viipyi pitkään. Selitys tälle viipymiselle on ollut nimenomaan tuo geenitekniikkalaki, joka saatiin nyt juuri hyväksytyksi toisessa käsittelyssä. Näin ollen olemme päässeet muiden Euroopan unionin maiden kanssa tässä samalle viivalle.

Keskustelu päättyy.