Täysistunnon pöytäkirja 71/2007 vp

PTK 71/2007 vp

71. TORSTAINA 25. LOKAKUUTA 2007 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

12) Laki kotiuttamisrahasta

 

Raimo Vistbacka /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Ihan lyhyesti lakialoitteesta 99 näiltä valtiopäiviltä.

Tämän suuntaisia lakialoitteita on vuoden 1993 jälkeen ollut muutamia, ja tämä koskee asevelvollisten kotiuttamisrahaa, joka poistettiin vuoden 1993 alusta. Eri tahot, muun muassa Varusmiesliitto ry, ovat pitäneet tätä asiaa hyvinkin esillä ja tuoneet sitä, että tämä etuus pitäisi palauttaa, koska tämän kotiuttamisrahan avulla voitaisiin tehokkaasti tukea varusmiespalveluksen päättävien henkilöiden siirtymistä takaisin arkielämään, koska usein juuri ensimmäinen kuukausi palveluksen päättymisen jälkeen on monelle vaikeinta aikaa, kun edessä on työ- tai opiskelupaikan hankkiminen tai oman elämän järjestäminen muutoinkin.

Tämän taloudellisista vaikutuksista voisi todeta sen, että se omalta osaltaan vähentäisi sosiaalimenoja kunnissa, koska usein henkilöt joutuvat varusmiespalveluksen päätyttyä menemään sosiaalitoimeen etsimään jonkinlaista tukea taloudelliseen tilanteeseen. Tässä lakialoitteessa on esitetty, että tämä kotiuttamisraha olisi 200 euroa, ja jos se annettaisiin kaikille, noin keskimäärin 28 000 varusmiestähän meillä vuodessa on, niin ainakin Varusmiesliitto ry:n arvion mukaan sen kustannusvaikutus olisi valtiolle 5,6 miljoonaa euroa. Kun taas toisaalta otetaan huomioon ne pienentyvät kuntien sosiaalimenot ja taas toisaalta kotiuttamisrahan tuoma ennalta ehkäisevä vaikutus nuorten syrjäytymiseen, eli pystyttäisiin sitä ehkäisemään, niin minun mielestäni ainakaan tämä summa siltä osin ei ole kohtuuton.

Arvoisa puhemies! Tässä lakialoitteessa on viisi pykälää, ja 5 § on voimaantulosäännös, ja täällä annettaisiin hyvin paljon valtuuksia siltä osin sitten tarkempien määräysten antamiseen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta sosiaali- ja terveysministeriölle.

Arvoisa puhemies! Toivon, että jos ei nyt valiokunnassa tätä saada lävitse, niin ainakin sillä tavoin asia etenisi, että ministeriössä asiaan suhtauduttaisiin vakavasti ja tuotaisiin vaikka hallituksen omana esityksenä, koska edustajien aloitteitten osalta tilanne tahtoo vain olla se, että hetken päästä joissakin tilanteissa hallitus tuo oman esityksensä ja viedään asia eteenpäin. Mutta kun tämä kuuluu ehkä kansanedustajien oikeuksiin, taikka kuuluukin, niin tällainenkin aloite on tehty.

Keskustelu päättyi.