Täysistunnon pöytäkirja 71/2007 vp

PTK 71/2007 vp

71. TORSTAINA 25. LOKAKUUTA 2007 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

13) Laki arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta

 

Mikko  Alatalo  /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Aloitteeni koskee energiansäästöä ja energiatehokkuutta. Sehän on hallitusohjelman tärkeimpiä kohtia, ja molempia voidaan edistää sekä kielloin että kannustimin.

Ed. Gestrin ehdotti lakialoitteessaan, että hehkulamput pitäisi kieltää. No, nyt monissa kodeissa on hehkulamppuja, eikä tähän voida kovin nopeasti mennä. Siinä ei ehdoteta kuitenkaan energiansäästölamppujen tai led-valojen myynnin edistämistä esimerkiksi verohelpotuksella. Pienoisloistelamput eli energiansäästölamput kuluttavat energiaa vain viidenneksen hehkulamppujen kuluttamasta määrästä. Led-valot ovat kuitenkin vielä tätäkin säästeliäämpiä. 60-wattista hehkulamppua vastaava led-valaisin kuluttaa 15 kertaa vähemmän energiaa.

Tässä lakialoitteessa ehdotetaan led-valoille arvonlisäveron poistoa sekä julkisten laitosten siirtymistä led-valojen käyttöön. Ja erityisen iloinen olen siitä, että muun muassa Tampereen kaupunki siirtyy valoviikoillaan led-lamppujen käyttämiseen.

Ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa monin eri toimin. Monet päätöksistä ovat kansalaisten ulottumattomissa. Yksittäinen kansalainen ei voi päättää esimerkiksi ympäristöystävällisten, uusiutuvien energiamuotojen käytöstä energiantuotannossa. Hän voi kuitenkin monilla omilla arkipäivän valinnoillaan edistää energiansäästöä, ja muun muassa valaistukseen liittyvät valinnat ovat yksi näistä.

On järkevää siirtyä hehkulampuista energiaa säästävien lamppujen käyttöön, ja tuotteen arvonlisäveron poistamisella niiden hinta alenisi. Nythän led-lamput maksavat noin kolme kertaa enemmän kuin tavalliset lamput. Oletuksena on, että kun led-lamppujen alvi poistetaan, niiden hinta alenee ja myynti kasvaa ja energiaa säästyy. Julkisten laitosten siirtymisellä led-lamppujen käyttöön näytetään esimerkkiä koko yhteiskunnalle.

On sanottu, että nämä lamput eivät vielä ole teknisesti tarpeeksi kehittyneitä ja niitä ei vielä saa tarpeeksi. Sen takia tämä lakiesitys tähtääkin tuonne noin vuoden päähän eteenpäin, että oltaisiin valmiita tähän, kun led-markkinat ovat tällä hetkellä suorastaan räjähtämässä. Kiinassa asioita kehitellään voimakkaasti, siellä on suurta teollisuutta led-valojen tuotannossa, ja todellakin tässä nopeasti tapahtuu kyllä edistystä.

Ledithän ovat, jos selitetään, light-emitting diodes elikkä hohtodiodeja. Ne ovat puolijohdekomponentteja, jotka synnyttävät lähes monokromaattista valoa, kun niihin johdetaan sähkövirta. Tämä tästä teknisestä puolesta. Ne ovat pienikokoisia hehkulamppuun verrattuna, fyysisesti kestäviä. Ledit kuluttavat myös vähemmän virtaa kuin hehkulamput. Valkoinen led-valo kuluttaa sähköä 90 prosenttia vähemmän kuin hehkulamppu. Pienijohteisten ledien valmistaminen on halpaa, koska raaka-ainehan on lähinnä muovia ja puolijohteita. Autojen takavaloissa käytetään jo nyt led-valoja. Autoteollisuudessa ollaan korvaamassa myös etuvaloja led-valoilla, jolloin lamppujen hinnat tulevat laskemaan.

Olen tietysti itsekin viihdealalla toimivana tiedustellut alan asiantuntijoilta led-valojen käytöstä tulevaisuudessa muun muassa viihde-elämässä ja teattereissa, ja totta kai ravintoloissa ja muualla tullaan entistä enemmän näihin led-valoihin siirtymään. Muun muassa Seinäjoen teatterissa ja monissa valoprojekteissa ansioitunut Heikki Laaksonen hallitsee alan viimeisimmät tiedot, ja hän on kertonut, että ledin suosita selittää myös tämä luja rakenne. Valodiodi ei säikähdä tärinää eikä räpsähdä varoittamatta rikki vaan himmenee tasaisesti ikääntyessään.

Ledeistä olisi todella paljon kerrottavaa lisääkin, mutta en aio sen enempää käyttää aikaa näihin yksityiskohtiin. Kerron vaan perustelut, että 59 §:n 7 kohdassa "säädetään valaistustarkoitukseen myytävien led-lamppujen arvonlisäverovapaudesta. Led-lampulla tarkoitetaan valaistukseen käytettävää lamppua, joka on valmistettu led-tekniikalla. - - Voimaantulo- ja siirtymäsäännös. Säädetään valaistukseen käytettävien led-lamppujen arvonlisäveron poistosta vuoden 2009 alusta." Elikkä ollaan siis valmiina silloin, kun uskon, että seuraavan kahden vuoden aikana tämä led-vallankumous on tulossa hyvin pitkälle meidän markkinoillemme.

Tosiaankin lisänä tässä oli vielä se, että julkisessa hallinnossa, laitoksissa, virastoissa sekä katu- ja liikennevaloissa siirrytään käyttämään energiaa säästäviä led-lamppuja 5 vuoden siirtymäajalla, joka alkaa lain voimaantulosta lukien. Sanottakoon tässä lopuksi vielä konkreettisena esimerkkinä, että jos Suomen kaikki katuvalot, kaikki katuvalot, siirtyisivät led-tekniikkaan, niin säästettäisiin noin yhden atomivoimalan energiamäärä.

Keskustelu päättyi.