Täysistunnon pöytäkirja 72/2001 vp

PTK 72/2001 vp

72. KESKIVIIKKONA 6. KESÄKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta

 

Maria Kaisa  Aula  /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä esitys liittyy, kuten edellinenkin, maatalouden tulopoliittiseen ratkaisuun. Tässä hallitus esittää maatalouden tasausvarausta kohennettavaksi ja valiokunta kannattaa tätä yksimielisesti. Tasausvaraushan on tarkoitettu siihen, että helpotetaan maatalouden tulontasausta eri verovuosille ja toisaalta helpotetaan säästämistä isompiin hankintoihin. Erityisperuste juuri näille parannuksille tasausvaraukseen on se, että nykyisin EU:n maksamat maatalouden tuet voivat tulla maksuun verotuksellisesti hyvinkin epäedullisina ajankohtina ja viljelijät tarvitsevat paremmat mahdollisuudet tasata tuloa.

Valiokunta kiinnittää huomiota kuitenkin esityksen taloudellisten vaikutusten arvioihin. Hallitus on arvioinut, että parannuksista, joita tasausvaraukseen tehdään, koituisi veronsaajille verotulojen väheneminen 250 miljoonalla markalla. Valiokunta pyysi taloudellisista vaikutuksista myös Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen arvion. Siinä päädyttiin siihen, että verotulomenetykset valtiolla olisivat jopa 30—75 prosenttia vähemmän kuin esityksessä on arvioitu. Olisi hyvin tärkeätä, että taloudellisten vaikutusten arviointi tehtäisiin luotettavasti varsinkin tällaisissa esityksissä, jotka ovat osa maatalouden tuloratkaisua.

Muutokset verotulomenetysarvioissa johtuvat siitä, että Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos ei ensinnäkään uskonut, että tasausten hakijoiden määrä kovin paljon voisi kasvaa, koska tilojen lukumäärä on ylipäätäänkin vähenemään päin. Jos viljelijät toisaalta tekisivät niin suuren varauksen, kuin hallitus tässä olettaa heidän tekevän, eli noin 60 000 markkaa, se edellyttäisi maatalouden harjoittajilta yli 150 000:ta markkaa puhdasta maatalouden tuloa. Näin suurituloisia viljelijöitä on maassamme aika vähän. Ei ole kovin todennäköistä, että tämä verotulon menetys tulisi kovin suureksi, joten todennäköisesti se on paljon pienempi kuin esityksessä arvioidaan.

Jari  Koskinen  /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Tämäkin hallituksen esitys on hyvä esitys ja pitkään odotettu. Tämä auttaa maatiloja verotuksen järjestelyssä ajatellen juuri siitä, että satovaihtelut voivat olla suuria maassamme. Taas toisaalta myös EU-tuet tulevat välillä vähän miten sattuu.

Mutta tärkein asia, jota haluaisin vähän kritisoida, liittyy siihen, millä tavalla on laskettu tämän esityksen vaikutuksia. Verojaostossa äkkiä huomasi sen, että verojen menetys on arvioitu niin pahasti pieleen, että täytyy ihmetellä niiden henkilöiden tietämystä maataloudesta, jotka ovat tätä esitystä tehneet, koska tämän kun silmäili, näki jo otsallaankin, etteivät vaikutukset voi olla todellakaan näin suuria kuin on arvioitu. Sen takia sitten verojaostossa haluttiinkin vähän lisää selvitystä muualtapäin. Kun sitä saatiin, samanlaisiin johtopäätöksiin olivat tulleet myös tutkimuslaitokset.

Tämä ei ole ainoa kerta, jolloin olen törmännyt siihen, että valtiovarainministeriön vero-osastolla ei välttämättä maataloutta kaikilta osin ymmärretä tai tunneta riittävästi. Ehkä sielläkin olisi paikallaan jokin pieni ekskursio suomalaiseen maatalouteen.

Olavi Ala-Nissilä /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Todella tämä hyvä esityshän oli esillä jo, kuten sanoin, Arja Alhon toimesta, kun hän miehekkäästi tätä esitti, mutta silloin se yleisen melkeinpä hysterian vallassa hylättiin. Siitä ei tullut silloin lakia. Eduskunnassa ei viety sitä eteenpäin. Nyt on hyvä, että tämä tässä vaiheessa tulee.

Ed. Jari Koskinen käytti erittäin hyvän puheenvuoron koskien esityksen taloudellista merkitystä. Todella toivoisi, että valtiovarainministeriössä harkittaisiin alan osaamista tältä osin, kun arvioidaan näitä lukuja. Koska tämä on kuitenkin osa viljelijätupoa, on huono asia, että siellä puhutaan 275 miljoonasta, kun Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos puhuu 50 miljoonasta. Muutoinkin, varaushan ei ole mitään lopullista veron menetystä, vaan se on veron lykkäämistä. Tältä osin toivoisi, että tästä nyt otetaan opiksi. Valiokunta aivan oikein viestittääkin mietinnössään, että parempaa asiantuntemusta pitää saada.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä hyvä esitys juontuu jo edellisen vaalikauden ajalta maatalouspoliittisen työryhmän ehdotuksista, joita on nyt sitten varsin verkkaisesti toteutettu, olkoon syy mikä tahansa. Aikaa valmistella kunnolla tätä esitystä toki on ollut ja tilastoja on toki ollut huikeasti käytettävissä ja trendejä laskettavissa. Niistä on ilmestynyt jo semmoinen neljä—viisisenttinen kasakin kahden kolmen viime kuukauden aikana nyt tätä uutta työryhmää varten. Tässä katsannossa kiinnitän huomiota siihen, että olisi ollut aineistoa hoitaa asia niin, että äsken kuultu arvostelu ei olisi oikeutettu. Olen ihmeissäni, että tässä tämmöiseen kritiikkiin on ollut aihetta hyvän ehdotuksen osalta.

__________

Ed. Arto Seppälä merkitään läsnä olevaksi.

__________

Yleiskeskustelu päättyy.