Täysistunnon pöytäkirja 72/2001 vp

PTK 72/2001 vp

72. KESKIVIIKKONA 6. KESÄKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

7) Laki vuodelta 2002 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista

 

Liisa Hyssälä /kesk:

Arvoisa puhemies! Viime vuosikymmenen alussa laman rasitukset tuntuivat varmasti sekä palkansaajien että eläkeläisten kukkaroissa. Kun nyt on eletty jo useita nousuvuosia peräkkäin, taitaa olla 7 tai 8, (Eduskunnasta: Kiitos hyvän hallituksen!) — kiitos hyvän noususuhdanteen — ei ole tapahtunut kuitenkaan sellaisia päätöksiä eduskunnassa, jotka olisi ollut syytä tehdä ajatellen juuri eläkeläisiä.

Veronmaksajien tutkimuksen mukaan keskituloisen yli 65-vuotiaan eläkkeensaajan käytettävissä olevat reaalitulot ovat laskeneet välillä 1991—2000 yhteensä keskimäärin noin 2 prosenttia. Yksi suurimmista epäoikeudenmukaisuuksista, mitä eläkeläisille on tapahtunut, on tietysti pohjaosan leikkaus, joka aloitettiin 96, kun lama oli jo taittunut. Vuoden 96 alusta otettiin myöskin käyttöön niin kutsuttu taitettu indeksi, joka on myöskin herättänyt paljon närää.

Lakialoitteessa on kysymys eläkeläisten ylimääräisestä sairausvakuutusmaksusta. Eläkeläisiltä peritään vieläkin 1,2 prosenttiyksikköä korkeampaa sairausvakuutusmaksua kuin palkansaajilta, vaikka eduskunta on toivonut nopeampaa alennusta korotettuun savamaksuun. Viime syksynä keskusta vastalauseessaan edellytti, että sairausvakuutusmaksua alennettaisiin silloisesta tasosta 0,8 penniä äyriltä. Hallituksen alkuperäinen esitys oli 0,3, mutta eduskunta sai silloin hilattua sitä vähän ylemmäksi 0,5 penniin, jolloin jäi vielä 1,2 prosenttia korkeampi sairausvakuutusmaksu eläkeläisille kuin palkansaajille. Keskustalaisten mielestä tähän ei ole perusteita, vaan eläkeläisten korotettu sairausvakuutusmaksu tulee poistaa etupainotteisesti tämän vaalikauden aikana.

Nythän hallituspuolueilla on ilmeisestikin neuvottelu tulossa siitä, että maksu poistetaan tämän vaalikauden aikana, mutta mitään dokumenttia tai sitoutuneisuutta en ainakaan itse kansanedustajana ole nähnyt tai saanut, jolloin eduskunnan on syytä olla tässä aktiivinen ja aloitteellinen ja toteuttaa maksun poisto lakialoitteella.

Olemme esittäneet, että vuonna 2002 tämä alennus olisi 0,8 penniä ja että se vuonna 2003 poistuisi jäljellä olevan 0,4 pennin osalta. Poliittinen yhteisymmärrys, joka ilmeisesti on saavutettu, on tietenkin erittäin hyvä. Jos se toteutetaan etupainotteisesti, aina parempi. Tätä tässä juuri vaaditaan. Onkin hyvä, jos hallituspuolueet esittävät sen edelleen elokuun budjettiriihessä ja siitä todellakin saataisiin mustaa valkoiselle. Tässä asiassahan on kyse oikeudenmukaisuudesta ja lamanaikaisten asioiden korjaamisesta noususuhdanteessa. Olemme mielestämme moraalisesti jo sitoutuneet niiden oikaisemiseen nyt, kun hyvää taivalta taloudessa on näinkin kauan kuljettu.

Arvoisa puhemies! Toivomme myönteistä ratkaisua aloitteelle.

Eero  Akaan-Penttilä  /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Hyssälän aloitteen, joka koskee ylimääräisen sairausvakuutusmaksun poistamista, johdosta haluaisin kerrata muutaman asian aika lyhyesti, miten tämä asia nyt tämän meidän eduskuntamme aikana on mennyt.

Ensinnäkin Lipposen toisen hallituksen hallitusohjelmassa oli maininta, että ylimääräisen sairausvakuutusmaksun vähentämistä jatketaan. Mitään tarkkoja raamejahan siinä ei ollut, mutta periaate oli aivan selvä, että siinä edetään. Aika voimakas taitekohta oli viime vuosi, nimenomaan viime vuoden budjettineuvottelut. Siinä yhteydessä tässä salissa oli useita eri vaihtoehtoja, kaikki voimakkaasti sen suuntaisia, että vähän pitemmässä ajassa koko ylimääräinen sairausvakuutusmaksu tulisi poistaa. Vähitellenhän siitä muotoutui selvä näkemys, että jäljellä olevan hallituskauden aikana näin tullaan tekemään.

Nämä keskustelut muistan sen takia itse hyvin, että silloin, kun jäljellä oli viime vuonna vielä 1,7 penniä, oma ehdotukseni oli, että 0,85 penniä ja kahdessa vuodessa poistettaisiin tämä asia. Siitä kaikki itse asiassa olivat yhtä mieltä. Kutsuin sitä niin sanotuksi kirurgiseksi leikkaukseksi tässä asiassa, jotta eläkeläisten oikeustaju edes tässä kohtaa olisi saanut vähän myötätuntoa eduskunnalta. Toisaalta se olisi saatu, mistä kaikki olimme samaa mieltä.

Tietenkään näin ei käynyt, mutta varmasti kaikki muistatte, että eduskuntaryhmien puheenjohtajat palaverissaan syksyllä sopivat kiistatta, että lyhennysohjelma on niin, että vuonna 2001 poistuu 0,5, ensi vuonna 0,8 ja loput 0,4 viimeisenä hallitusvuonna. Näin saadaan 1,7 penniä pois.

Tässä on tietenkin semmoinen hankaluus, jonka ed. Hyssälä sanoi puheenvuorossaan, että sitä ei ole eräässä mielessä kirjoissa eikä kansissa. Mutta, ed. Hyssälä, se on paljon tärkeämmissä kirjallisissa kansissa, se on poliittisissa kirjallisissa kansissa. Se on kaikkien ryhmänjohtajien päässä, se on kaikkien ryhmänjohtajien tietoisuudessa. Tämä asia on tarkistettu uudestaan vielä alkuvuonna silloin, kun kehykset tulivat. Siinä yhteydessä valtiovarainministeriö ilmoitti, että se ei ole budjettiehdotuksessa sisällä johtuen käsittelyn luonteesta. Mutta samassa yhteydessä tehtiin selväksi, että ei ole mitään estettä siihen, että se budjettiriihessä liitetään sinne mukaan.

Tämän mukaisesti haluaisin nyt vain, arvoisa puhemies, eduskunnan pöytäkirjojen kautta tavallaan myös eläkeläisväestölle ilmoittaa, että eduskunnassa on tällä hetkellä sataprosenttinen käsitys siitä, että ylimääräinen sava tulee poistumaan Lipposen hallituksen loppukauden aikana. Siitä on ollut pieniä aikataulueronäkemyksiä, mutta lopputulos on kaikkien kohdalta varmasti hyvä.

Timo Ihamäki /kok:

Arvoisa puhemies! Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät sopivat nimenomaan aikataulusta, miten eläkeläisten ylimääräinen sairausvakuutusmaksu poistetaan: 0,5 penniä tänä vuonna, 0,8 penniä ensi vuonna ja 0,4 penniä vuonna 2003, jonka jälkeen ylimääräinen sairausvakuutusmaksu on tällä vaalikaudella poistettu.

Ed. Hyssälä on nyt tehnyt aloitteen, joka on täysin saman sisältöinen kuin hallitusryhmien välinen sopimus. En tiedä, hykerteleekö ed. Hyssälä käsiään, että nyt on mennyt aloite läpi, kun hallituspuolueiden sopimus toteutuu. Se toteutuu aivan varmasti, koska siitä on yhteisesti tehty yhteinen päätös.

Kelan valtuutettuna kuitenkin haluan todeta, että 0,1 pennin alentaminen sairausvakuutusmaksussa merkitsee Kelan sairausvakuutusrahastoon 70 miljoonan markan lovea eli 0,5 pennin suuruinen alennus merkitsee 300 miljoonan markan lovea. Tämä on sitten aina kompensoitava muuta tietä, että sairausvakuutussysteemikin pelaa ja toimii.

Liisa Hyssälä /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Ihamäki, olen todellakin tehnyt lakialoitteen vakavalla mielellä siinä mielessä, että tämä alennus olisi etupainotteinen, vaikka se nyt poistuu vaalikauden aikana, mikä on hyvä, mutta että se olisi etupainotteisesti todellakin ensi vuonna 0,8 ja loput 0,4 eikä esimerkiksi niin, että se olisi tasan näinä molempina vuosina. Mielestäni meillä on nyt taloudelliset rahkeet etupainotteiseen alentamiseen.

Mitä tulee ed. Akaan-Penttilän aikaisempaan aloitteeseen, se oli ihailtavan rohkea veto. Tilanteessa, jossa hallitus oli esittänyt 0,3 penniä äyriltä, hallituspuolueen kansanedustaja esitti 0,85, joka oli jopa 0,05 penniä korkeampi kuin opposition vastaava esitys 0,8. Olisi ollut erittäin hyvä, jos ed. Akaan-Penttilän esitys olisi mennyt läpi. Olimme varmasti sitä kannattamassa, mutta näinhän ei käynyt. Sillä olisi saatu paljon hyvää aikaan, jos näin olisi tapahtunut, että sitä olisi voitu etupainotteisesti tässä tilanteessa nopeuttaa.

Timo Ihamäki /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Haluan vielä ed. Hyssälälle toistaa sen, että hallituspuolueet sopivat nimenomaan, että tänä vuonna alenee 0,5 penniä, ensi vuonna 0,8 penniä ja viimeisenä vuonna 0,4 penniä eli täsmälleen sama etupainotteisuus on nähtävissä hallituspuolueiden sopimuksessa kuin ed. Hyssälän aloitteessa.

Katja Syvärinen /vas:

Arvoisa puhemies! On todellakin ihan niin, kuin ed. Ihamäki sanoi, kirjoissa ja kansissa, että näin tulee tapahtumaan, että eläkeläisten korotettu sairausvakuutusmaksu tulee poistumaan etupainotteisesti. Sinänsä on tietysti aivan hyvä, että asiasta muistutetaan, ja syy, miksi esimerkiksi tammikuussa tästä asiasta ryhmien puheenjohtajat uudelleen neuvottelivat, oli nimenomaan se, että heräsi epätietoisuutta siitä, onko valtiovarainministerin puolelta aikomus livetä yhteisestä sopimuksesta. Tämä on tietysti nyt asia, josta kannattaa muidenkin edustajien tehdä hyviä lakialoitteita, koska sen läpimeneminen on hyvin todennäköistä ja sillä kyllä kelpaa sitten vaalikentillä elvistellä.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Kun tätä keskustelua kuuntelee ja kun kokonaisuutta katsoo, niin tuntuu jotenkin kummalliselta, että käydään taistelua. Nämä ovat tietenkin merkittäviä rahoja, ja periaate, että eläkeläisten korotettu sairausvakuutusmaksu on saatava alas, on keskeinen ja tärkein. Se on hienoa, että saamme sen nyt tällä vaalikaudella pois. Tuntuvat kovin pieniltä asioilta: taistelemme, montako pennin kymmenysosaa milloinkin, kun pitäisi ottaa suuria linjoja. Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita näille ihmisille, myönnän sen. Mutta tässä kuluu paljon aikaa ja, niin kuin sanotaan, tupakkaa. Me voisimme tarttua tälläkin energialla muihin tärkeisiin asioihin. Mutta olen iloinen, että eläkeläisten korotettu sairausvakuutusmaksu poistuu.

Keskustelu päättyy.