Täysistunnon pöytäkirja 72/2002 vp

PTK 72/2002 vp

72. MAANANTAINA 3. KESÄKUUTA 2002 kello 12

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi Tieliikelaitoksen nimen muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys ei kovin isolta ja laajalta hengentuotteelta näytä, mutta kylläpäs siinäkin on kaikenlaista sanottavaa. Ensinnäkin jo sydäntalvella tuli tietoon ministeriöstä, että hallitus on esittämässä Tieliikelaitoksen nimen muuttamista, ja uusi nimi olisi Liikelaitos Tietapio. Ensimmäinen reaktioni tähän oli, että no hyvä kun ei Tiemetsähallitus, sillä jos tiet ovat huonossa kunnossa, niin kansahan sanoo, että "mentiin Metsähallituksen puolelle".

Noh, tätä nyt pitää sitten pohdiskella, onko tämä viisas, mutta arvoisa puhemies, kuinka monta minuuttia tämä valmistelutyöstään kuuluisa liikenne- ja viestintäministeriö liikennevaliokunnalle on oikein antava? Nimittäin täällä sanotaan näin, että ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä syyskuuta 2002. Tasavallan presidenttimme on allekirjoittanut tämän hallituksen esityksen 31. päivä toukokuuta tänä vuonna elikkä tuonnottain, ja nyt on kesäkuun alku menossa.

Minulla on ollut sellainen vaikutelma, arvoisa puhemies, että tämmöisten hallituksen esitysten, jotka on tarkoitettu käsiteltäväksi tämän kevätlukukauden aikana, piti jo hyvissä ajoin huhtikuussa olla annettuna eduskunnalle. Osoittaa jokseenkin häikäilemätöntä röyhkeyttä liikenne- ja viestintäministeriöltä tuoda tämän laatuisesti rakennettuja hallituksen esityksiä eduskunnan käsittelyyn, vielä kun tässäkin lyhykäisyydessään tähän olisi kaikenlaista huomautettavaa. Kun tähän vielä lisätään se, että jos jokin ministeriö niin juuri liikenne- ja viestintäministeriö on se, jonka hallituksen esitysten valmistelutaso muutoinkin on sieltä vaatimattomimmasta päästä, niin sitten vielä näin ylimielisellä tavalla suhtaudutaan eduskunnan esittämiin aikataulukysymyksiin.

Jos olen paikalla, niin tulen myöskin mietinnön käsittelyn yhteydessä käyttämään puheenvuoron.

Eero Lämsä /kesk:

Arvoisa puhemies! Ihan täytyy muutama pohdiskelu käydä tämän lakiesityksen osalta, joka koskettaa Tieliikelaitoksen nimen muuttamista. Elikkä tässä on hyvin lyhyet perustelut, ei juuri mitään. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Tieliikelaitoksen nimen muuttamisesta. Tieliikelaitoksen suomenkielinen nimi muutettaisiin nimeksi Liikelaitos Tietapio. Elikkä tässä on kai kysymys siitä, että kun nyt on olemassa Tieliikelaitos, niin sille täytyy saada nimi. Sitten joku on oivaltanut tämmöisen asian kuin että se nimi voisi olla Tietapio, elikkä sitten jatkossa kun puhutaan Tietapiosta, niin se on sitten tämä Tieliikelaitos.

Mutta mitä tällä asialla sitten haetaan? Tässä perustelussa esityksellä ei ole tietenkään mitään taloudellisia eikä hallinnollisia vaikutuksia sinällään, ja asian valmistelu on sitten toteutettu niin, että Tieliikelaitoksen hallituksen esityksen pohjalta virkatyönä liikenne- ja viestintäministeriössä on sitten tämä nimioivallus saatu. Mutta miksi Tietapio? Varmasti valiokunnassa, kun tässä kuuleminen käydään, pitää saada kyllä selvitys, mikä perustelu tälle on, mikä logiikka tässä on. Meillähän on jo olemassa Metsätapio ja jotenkin tuntuu, että tämä on johdannaista sieltä. Ruvetaanko valtion liikelaitoksista sitten tämmöistä Tapio-nimikettä käyttämään, tuleeko VR:stä Rautatapio jne., vai mikä logiikka tälle on olemassa? Minusta tämä jossakin määrin tuo sekaannusta, kun meillä on Metsätapio olemassa.

Toisaalta, miksi se nimi ei voisi olla lähempänä tätä toimenkuvaa, mitä Tieliikelaitos tekee? Muistaakseni täällä on ed. Kankaanniemen tähän lisäbudjettiin liittyvä nimenmuutosaloite ja siinä tuodaan esille, että nimen tulisi olla vaikka Tiekunto. Jos se on Tiekunto, niin silloinhan se nimi jo kuvaa sitä toimintaa paljon selkeämmin kuin Tietapio. Tai sitten täällä on ollut myös sellaista ilmapiiriä, jossa on esitetty, että sehän voisi olla Tielapio. Sekin kuvaisi minusta paremmin tätä liikelaitosta kuin Tietapio.

Mutta, arvoisa puhemies, halusin nämä vain tuoda tässä eduskunnan pöytäkirjoihin. Valiokuntatyössä nyt sitten haetaan tälle asialle perusteluita ja katsotaan, onko tämä nimi sitten yhteisesti meidän tässä eduskunnassa hyväksyttävissä vai halutaanko tälle etsiä parempi nimi.

Jukka Vihriälä /kesk:

Arvoisa puhemies! On helppo yhtyä siihen, mitä liikennevaliokunnan puheenjohtaja toi äsken esille, että laki joka esitetään tulevaksi voimaan 1. päivä syyskuuta, tuodaan näin myöhään eduskuntaan. Nyt on kesäkuun 3. päivä ja se on lähetekeskustelussa, ja valiokunnan pitäisi lakiehdotus käsitellä.

Ottamatta nyt sitten enemmän kantaa tähän lakiesityksen sisältöön, mutta kuitenkin täällä myöskin todetaan, että hallinnolliset ja taloudelliset vaikutukset ovat liikevaihtoon suhteutettuna vähäiset. Ei sitäkään ole sanottu, mitä ne ovat, ovatko ne taloudellisesti vähäiset. Kuitenkin jotain markkoja tässä sitten on menossa.

Mitä tulee pohdintaan, mikä tämä nimike nyt on, Tietapio, Tielapio tai Tiekunto, mutta kun meillä on Metsätapio, jotenkin karsastaa sitä, että nyt tulee Tietapio. Onko sitten tulevaisuudessa myös Postitapio jne., jos valtio tälle linjalle lähtee? Tämä ei nyt varmasti tasavaltaa kovin kaada, oli nimi mikä tahansa, mutta mielestäni menettely, mihin arvoisa valiokunnan puheenjohtaja kiinnitti huomiota, on suuriarvoinen asia. Jos me meinaamme täältä lähteä tiettyyn päivämäärään mennessä lomalle, asiat pitäisi kyllä paremmin valmistella ja ajoissa tuoda eduskuntaan.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Täällä on päivitelty hallituksen esitystä, jossa Tieliikelaitoksen nimeä muutettaisiin, ja erilaisia nimiehdotuksiakin on tullut. Ed. Lämsä peräsi, mikä logiikka tässä on. Luen lauantaisen Satakunnan kansan etusivulta pienen pätkän, jonka lopussa logiikkakin ehkä selviää: "Uusi nimiehdotus on tyhmä, samoin kuin sen ruotsinnoskin. Eikö loogisuuden nimissä nimi olisi kuulunut kääntää Vägtapioksi tai edes Väghåkaniksi? Myös nimi Tielapio olisi ollut vielä vapaana. Tapio on muinaisten suomalaisten metsänjumala. Kuusenplanttuja kasvattavan Taimitapion nimen kyllä käsittää, mutta miten se sopii entiselle TVH:lle, ellei sitten haluta viestittää, että Suomen tiet alkavat pikkuhiljaa muistuttaa metsäpolkuja?"

Arvoisa puhemies! Itse hallituksen esityksessäkin on ristiriitaisuutta sen verran, että ehkä tätä syksyn voisi miettiä, miten saadaan ristiriitaisuudet ratkottua, kun nyt sitten Tieliikelaitos muutettaisiin Liikelaitos Tietapioksi, mutta ruotsinkielinen nimi muutettaisiin entisen suomenkielisen nimen täydelliseksi ruotsinnokseksi Vägaffärsverket.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kyllä tämä nimenmuutosajatus, mitä nyt käsitellään, Tietapiosta, on aika outo. Mielestäni nimillä ovat viime aikoina valtion liikelaitokset jollakin tavalla kikkailleet ja osoittaneet erikoisuuttaan. Tämä Tapio kun vie suoraan metsään. Me liitämme sen metsänhoitoon, ja se liittyy, niin kuin edellinen puhuja sanoikin, vanhaan suomalaistarustoon, on metsänjumalan nimi. Ei se tiehen millään lailla tämä Tapio liity; parempi olisi Tielapio. Minä olisin kyllä tyytyväinen pitämään Tielaitoksen ennallaan. Tällaisilla kikkailuilla ja nimenmuutoksilla hämärretään kansalta, mikä on tehtävä ja yrityskuva, toimenkuva hämärtyy.

Keskustelu päättyy.