Täysistunnon pöytäkirja 72/2002 vp

PTK 72/2002 vp

72. MAANANTAINA 3. KESÄKUUTA 2002 kello 12

Tarkistettu versio 2.0

8) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2001

 

Katri Komi /kesk:

Arvoisa puhemies! Eduskunnan kirjastossa on paneuduttu tosiaankin hyvin niihin moniin muutoksiin, joita viime vuonna siellä tapahtui, kuten Vtls-kirjastojärjestelmän muutos ja digitaalisen aineiston määrän kasvuun valmistautuminen. Tosin katson tätä melko lyhyen ajan aikajänteeltä, olen ollut kirjaston hallituksen toiminnassa vasta muutaman vuoden.

Mutta siirtymät aineiston käytössä, siirtyminen enemmän verkon käyttöön ja lainausten tason paikalleen pysähtyminen ovat olleet hallittavissa olevia muutoksia ajan virrassa mukana elävälle kirjastollemme ja sen asiantuntevalle henkilöstölle.

Keskustelu päättyy.