Täysistunnon pöytäkirja 72/2002 vp

PTK 72/2002 vp

72. MAANANTAINA 3. KESÄKUUTA 2002 kello 12

Tarkistettu versio 2.0

9) Laki arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta

 

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Lapsiperheiden etuuksia jouduttiin leikkaamaan laman aikana, kuten muidenkin ryhmien. Maan taloudellisen tilanteen kohentuessa ei lapsiperheiden asemaa ole kuitenkaan parannettu.

Lapsiperheiden taloudellinen tilanne on siis usein tiukka. Heidän tilannettaan voitaisiin helpottaa poistamalla lastenvaatteilta ja lastenjalkineilta arvonlisävero. Nämä tuotteet kuuluvat välttämättömiin hankintoihin ja vievät liian suuren osan lapsiperheiden varoista. Lastenvaatteiden hinnat ovat samaa luokkaa kuin aikuisten, ja lasten kasvun myötä heidän vaatteitaan joudutaan uusimaan säännöllisin välein. Lisäksi Suomessa tarvitaan ilmaston vuoksi useanlaisia vaatekertoja. EU-maista Suomessa ostetaan vaatteita toiseksi vähiten, Suomessa myydään lastenvaatteita noin 340 miljoonalla eurolla. Arvonlisäveron poistaminen lastenvaatteilta ja lastenjalkineilta elvyttäisi heikkoa myyntiä ja olisi yhteiskunnan osalta lapsiperheitä kannustava toimenpide.

Lastenvaatteiden ja lastenjalkineiden nollaveroprosentti eli arvonlisäveron poistaminen kokonaan näiltä tuotteilta olisi eurooppalaisen linjan mukaista. Tekstiili- ja jalkinetoimittajat ry näkee hankkeen merkittäväksi tekijäksi niin lapsiperheiden tukemisen muotona kuin vaate- ja jalkinemyynnin edistämisessäkin. Lastenvaatteiden nollaveroprosentti on jo voimassa Irlannissa ja Isossa-Britanniassa. Venäjällä ei ole tulleja lastenvaatteille eikä arvonlisäveroa. Ruotsissa on parhaillaan suunnitteilla arvonlisäveron poistaminen lastenvaatteilta ja lastenjalkineilta.

Monesti on jo muun muassa pääministerin suulla todettu, että nyt on lapsiperheiden tai lasten ja nuorten asioiden vuoro politiikassa. Siksi olemmekin jättäneet aloitteen lastenvaatteiden ja -jalkineiden arvonlisäveron poistamiseksi. Suomessa näiden arvonlisävero on 22 prosenttia, Ruotsissa ja Tanskassa 25 prosenttia. Kuten äsken jo mainitsin, Irlannissa ja Isossa-Britanniassa samoin kuin Venäjällä arvonlisäveroprosentti on nolla. Ruotsissa taas halutaan poistaa lastenvaatteilta ja -kengiltä arvonlisävero. Kun tutkitaan kaikkia eri kuluttajaryhmiä, niin Ruotsissa on todettu, että juuri lapsiperheissä kulutetaan vaatteisiin ja kenkiin eniten käyttövaroja.

Lapsiperheillä on muutenkin paljon rahanreikiä. Usein samaan aikaan on maksettavana velkoja, niin asunto- kuin autovelkoja, ehkä opintovelkojakin. Lisäksi perhe-elämän ja työelämän yhteensovittamisesta ja sen ongelmista on puhuttu paljon. Nyt olisi niin sanottu tuhannen taalan paikka poistaa kyseessä oleva arvonlisävero kokonaan. Lastenvaatteita myydään Suomessa, mainitsen sen vielä, 2 miljardilla markalla eli siis 340 miljoonalla eurolla, josta arvonlisäveron osuus on 22 prosenttia eli noin 450 miljoonaa markkaa eli noin 74 miljoonaa euroa. Suomessa käytetään Eurostatin mukaan, kun otetaan huomioon yhdeksän EU-maata, vähiten rahaa vaatteisiin ja kenkiin. Tämä on yllättävä tosiasia, kun ottaa huomioon, että Suomessa on kuitenkin hyvin vaihtelevat vuodenajat.

Arvoisa puhemies! Toivon, että tämä aloite etenee myönteiseen lopputulokseen.

Lauri  Oinonen  /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kun oikein paneutuu tähän ed. Nurmen lakialoitteeseen n:o 62 arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta lastenvaatteitten ja -jalkineitten arvonlisäveron vapaudesta, niin voi vain yhtyä, että tämä on hyvä ja kannatettava aloite. Lapsiperheitten asiaa tulee muistaa kaikin tavoin. Lapsilisät ovat polkeneet pitkälti paikallaan ja kustannustaso on vain noussut, lastenvaatteet ja -jalkineet ovat valitettavasti kalliita. Kuten ed. Tuija Nurmi toi esille, lapsiperheitten talous on monta kertaa hyvin tiukoilla: tulot ovat melko niukat, opintovelat, monet muut velat ovat tuolloin rasitteena. Tässä tilanteessa, jos tämän kaltaisella arvonlisäveron poistolla lastenvaatteilta ja -jalkineilta voitaisiin tilannetta lievittää, niin kuin sillä lievitettäisiin hyvinkin merkittävästi, tämä on hyvin kannatettava aloite. Toivon lakialoitteelle menestystä jatkokäsittelyssä.

Marja-Leena Kemppainen /kd:

Arvoisa puhemies! Minusta tämä lakialoite pitää sisällään erittäin tärkeän asian. Olisin toivonut kyllä tähän myös muutakin näkökulmaa kuin tekstiili- ja jalkinetoimittajien näkökulman, nimittäin terveydenhuollon näkökulman. Jos ajattelen, miten terveydenhoitajana ollessani aikaisemmin lapsiperheitten kanssa ja omien lasten ja lastenlasten kanssa näitä asioita on käyty läpi, niin vaatteita voi aina kierrättää ja se on ihan terveellistä, mutta lasten kenkiä ei suositella kierrätettäväksi. Yksi meidän kansanterveydellinen ongelmamme on jalat, vanhustenhoidossa myös. Ennen kaikkea sillä, miten meidän lastemme jalat pääsevät kasvamaan, minkälaiset kengät heillä on, on suuri merkitys heidän koko elämälleen. Näkisinkin, että siitä näkökulmasta myös tämä aloite on erittäin hyvä, ja lämpimästi sitä kannatan. Lasten kengät nimittäin — sen tietää se, joka niiden kanssa on ollut tekemisissä — eivät ole ollenkaan halpoja, päinvastoin ne ovat suhteessa todella kalliita. Jos niitten hintaa voidaan jollakin tavalla pudottaa ja mahdollistaa lapsiperheille se tilanne, että ne voivat ostaa lapsilleen terveellisiä, hyviä kenkiä, niin näen, että tällä asialla on ihan hyvä vaikutus.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Kiitän näistä kannanotoista, ja tuo on ihan totta, mitä ed. Kemppainenkin sanoi. Ehkä olen liikaa syventynyt asiaan ja pitänyt sitä päivänselvänä, kun itse olen lääkäri ja puoliso ortopedi. Tämä on erittäin tärkeä kannanotto, että kengät pitää valita käyttäjän jalan mukaisesti. On todella valitettavaa, kun näkee — minäkin olen sotilaslääkärinä ja lääkärinä nähnyt paljon nuorten jalkoja — mitä saadaan aikaiseksi väärillä kengillä. Kenkien hinnat ovat korkeat. Meillä on myös kotimaista jalkinetuotantoa, ja tällä voitaisiin osittain tukea terveyttä, mutta myös yrityselämää. Meidän pitää katsoa näitä asioita monelta eri kantilta.

Juuri sen vuoksi olen usein aika nihilistinen lakialoitteitten läpimenon suhteen lakialoitteina. Mielestäni lainsäädäntö tulee tehdä todella perusteellisen tutkimustyön tuloksena ja siihen on otettava eri tahojen kantaa. Katson, että meidän lakialoitteemme kuitenkin ovat tärkeitä keskustelun herättäjiä, ja juuri niin kuin huomasimme, tällä lailla saamme asian esille ja saamme näihin myös erilaisia näkökulmia kuin pelkästään silloin, kun kaikki asiat tulevat hallituksen esityksinä.

Keskustelu päättyy.