Täysistunnon pöytäkirja 72/2003 vp

PTK 72/2003 vp

72. TIISTAINA 7. LOKAKUUTA 2003 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

 

Susanna Haapoja /kesk:

Arvoisa puhemies! Tänään on täällä runsaasti keskusteltu maataloudesta ja sen tulevaisuudesta Suomessa ja Euroopassa. Tässä nyt käsiteltävänä olevassa lakiehdotuksessa puhutaan siitä, mistä ed. Sirkka-Liisa Anttila jo mainitsi, eli käytännön maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta. Haluan muistuttaa, että viljelijä siis kerran vuodessa täyttää tukihakemuskaavakkeet pääsääntöisesti ja sitten on joitakin palkkiomenettelyitä, joita käytetään muulloinkin vuoden aikana. On aivan selvää, että tahtomattaan viljelijä saattaa tehdä virheitä ja erehdyksiä voi sattua myös ihan tällaisissa laskennallisissa asioissa tarkastelun jälkeen. Tässä esityksen kohdassa 2 viitataan siihen, että pienet, alle 50 euron kokonaisvirheet kustannuksiltaan ovat pääosin tällaisia inhimillisiä erehdyksiä, ja niitä sattuu myös näille viranhaltijoille. Näitä 50 euron asioita ei peritä siis takaisin, ja se on tässä hyvä. Tämän perittävän takaisinmaksun korkoprosentti ei saisi tulevaisuudessakaan nousta, ja esityksessä on ajateltu lyhennettävän korkoprosentin muodostusaikaa. Viljelijän toisaalta pitää tietää prikulleen ne saatavat tuet, mitä hän on saanut, ja näin ollen tähän pitää kiinnittää huomiota, että neuvonta ja ohjeistus on aikaansa seuraavaa.

On korostettava myös, mitä tässä lakiehdotuksessa nyt ei ole suoraan, että täytyisi pyrkiä mahdollisimman nopeaan maksatukseen. Jos puhemies sallii, jatkan paikaltani; tässä on ihan lyhyt enää tämä loppu. Jos tilalla on jokin yksittäinen ongelma, siis jäädytetään joku tuki, niin se ei saisi vaikuttaa koko tilan tukimaksatukseen, koska silloin tulee näitä likviditeettiongelmia.

Toinen varapuhemies:

Edustaja voinee ystävällisesti jatkaa puhujakorokkeelta.

Puhuja:

Tämä lakiesitys on oikean suuntainen.

Keskustelu päättyy.