Täysistunnon pöytäkirja 73/2003 vp

PTK 73/2003 vp

73. KESKIVIIKKONA 8. LOKAKUUTA 2003 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

4) Laki valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Vaikka en ole aloitteen allekirjoittaja, totean, että aloite sisältää hyviä näkökohtia, joille toivon huomiota asian jatkokäsittelyssä.

Keskustelu päättyy.