Täysistunnon pöytäkirja 73/2003 vp

PTK 73/2003 vp

73. KESKIVIIKKONA 8. LOKAKUUTA 2003 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

5) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Myös tämän erittäin ansiokkaan aloitteen pohjalta voin todeta, että tämäkin sisältää näkökohtia, joille toivon huomiota asian jatkokäsittelyssä ja liittyen tämän illan käsiteltyyn hallituksen esitykseen.

Keskustelu päättyy.