Täysistunnon pöytäkirja 74/2009 vp

PTK 74/2009 vp

74. TORSTAINA 10. SYYSKUUTA 2009 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Nopeusvalvonnan tehostaminen

Pertti Salovaara /kesk:

Herra puhemies! Tämän kuluneen kesän aikana autoilijat ja muut tienkäyttäjät saavutti tieto siitä, että poliisin nopeusvalvontakäytäntöjä aiotaan uudistaa. Tulleitten tietojen mukaan puuttumiskynnystä aiotaan madaltaa niin, että huomautus seuraisi jo kolmesta kilometristä ylinopeutta ja rikesakko puolestaan seitsemästä kilometristä ylinopeutta. Tässä asiassa riittää hyvinkin paljon kysymistä, mutta haluaisin kysyä sisäministeri Holmlundilta aluksi:

Aiotteko antaa tämän syksyn aikana ministeriöstänne kentälle nämä uudet ohjeet, nämä uudet ohjeet, joista myöskin kansankielellä nollatoleranssina puhutaan?

Sisäasiainministeri  Anne  Holmlund

Arvoisa puhemies! Poliisiylijohto tulee varsin nopealla aikajänteellä antamaan nämä uudet ohjeet. Niin sanottu nollatoleranssi on ehkä hieman väärä termi liittyen tähän kokonaisuuteen. Tämä peruslinjaushan perustuu liikennepoliittiseen selontekoon, jossa lähdetään siitä, että keskinopeuksien madaltaminen on yksi hyvä keino lisätä liikenneturvallisuutta.

Nollatoleranssia ei ole tulossa. Sakotusraja tullee säilymään nykyisellään, huomautusraja tulee laskemaan huomattavasti. Käytännössä tämä on tarkoitus tehdä myös nykyisin resurssein, eli mitään mullistavaa ei tule tapahtumaan. Pidän kuitenkin oikeudenmukaisena sitä, että eri puolilla Suomea ja myös mittausvälineistä riippumatta meillä on poliisilla yhtenäiset käytännöt, ja siihenhän tämä uudistus tähtää.

Pertti Salovaara /kesk:

Arvoisa puhemies! On hyvin kaunis ajatus se, että pitää olla yhtenäiset käytännöt, mutta kun eri puolilla maata ei ole yhtenäisiä käytäntöjä liikenteessä. Tämä tulee vaikuttamaan hyvin hyvin haitallisesti esimerkiksi poliisin työskentelyyn. En ole tavannut kenttätöissä ainuttakaan konstaapelia, joka olisi tämän uudistuksen kannalla. Tämä johtuu siitä, että jos me esimerkiksi ajattelemme jotakin Lusin suoraa perjantai-iltapäivänä, kesäperjantaina, silloin 2 000 autoa menee kohti Jyväskylää, ja jos silloin noudatetaan alhaisempia puuttumiskynnyksiä kuin nykyään — joiden siis pitää olla samat kuin muuallakin päin Suomea — niin kuluu aika ... Jos lasketaan, että on 2 000 autoa, joista neljäsosa ajaa pikkasenkaan ylinopeutta sitten siellä, niin se on suurin piirtein kymmenen autoa minuutissa, jotka siellä pitää pysäyttää. Eräskin sanoi minulle, että tästä menee jonot Lusin suoralta Heinolaan saakka, jos tässä pitää ruveta vielä matalampaa puuttumiskynnystä nykyään harjoittelemaan.

Liikenneturvallisuus ei kehity siitä, että rupeamme kikkailemaan näitten uusien rajoitusten kanssa, vaan siitä, että valvontaa lisätään, noudatetaan nykyistä rajoitusta, annetaan poliisien puuttua tapauskohtaisesti liikenteeseen ja lisätään valvontaa.

Toinen kysymys perään ...

Puhemies:

Nyt on kyllä minuutti jo kulunut. Ministeri Holmlund vastannee.

Sisäasiainministeri  Anne  Holmlund

Arvoisa puhemies! On tietysti varsin selvää, että me emme voi ohjeistaa sellaista käytäntöä, että eri puolilla Suomea olisi mahdollisuus ajaa eri nopeudella. Nopeusrajoitus on ylin sallittu nopeus, ja me emme voi mitään muuta lähtökohtaa ottaa tähän ohjeistuksen perustaksi. Kuten tuossa jo totesin, sakotuskynnys tulee säilymään näillä näkymin entisellään, puuttumiskynnys madaltuu, ja se on mielestäni pelkästään myönteinen asia.

Puhemies:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.