Täysistunnon pöytäkirja 74/2009 vp

PTK 74/2009 vp

74. TORSTAINA 10. SYYSKUUTA 2009 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Alennettujen hintojen merkitseminen elintarvikkeisiin

Anne-Mari Virolainen /kok:

Arvoisa puhemies! Viime päivinä on käyty kiivasta keskustelua myös alennustarroista, joita käytetään vanhentuvien elintarvikkeiden myynnissä. Eräpäivää lähestyvien tuotteiden myynti alennuksella hyödyttää sekä kuluttajaa pienentyneenä kauppalaskuna että kaupan alaa vähentämällä elintarvikkeiden hävikkiä. Ympäristösyistäkin aletarrat ovat enemmän kuin perusteltuja, ja mikäli poistotarrojen käyttö tehdään liian hankalaksi Suomessa, heitetään entistä enemmän käyttökelpoista ruokaa roskiin.

Nykyisen hintamerkintäasetuksen mukaan tarroissa pitäisi olla alennusprosentin lisäksi myös uusi alennettu hinta sekä yksikköhinta eli litra- tai kilohinta. Kuluttajavirasto korostaa, että se ei vastusta punaisten hintalappujen käyttöä, kunhan tuotteet hinnoitellaan asetuksen vaatimalla tavalla. Kysynkin työministeri Sinnemäeltä:

Mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä järkevän ratkaisun löytämiseksi?

Työministeri Anni Sinnemäki

Arvoisa puhemies! Ed. Virolainen kysyi asiaa, joka on herättänyt paljon keskustelua ja onkin käytännöllisessä mielessä aika tärkeä. Pian vanhenevan ruuan myynti alennuksella on asia, johon kuluttajat ovat tyytyväisiä. Tätä ruokaa on ostettu paljon, ja siitä myynnistä on myös kaupalle paljon hyötyä, koska he säästyvät niiltä kustannuksilta, jotka heille koituisivat, jos he joutuisivat heittämään tämän ruuan pois. Käytännössä on myös ympäristöhyötyjä, koska pois heitettävän materiaalin määrä vähenee.

Pidän tätä käytäntöä hyvänä ja uskon, että kaupan ja kuluttajaviranomaisen välillä käytävissä keskusteluissa tähän saadaan ratkaisu, koska nuo keskusteluthan ovat vielä jatkumassa ja siinä on erilaisia vaihtoehtoja hoitaa tämä asia. Uskon, että tämä käytäntö joka tapauksessa tulee jatkumaan, mutta annetaan nyt ensin kuluttajaviranomaisen ja kaupan yrittää löytää toimiva ratkaisu hyvän käytännön jatkumiseen.

Puhemies:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.