Täysistunnon pöytäkirja 74/2009 vp

PTK 74/2009 vp

74. TORSTAINA 10. SYYSKUUTA 2009 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Alueellinen ja kielellinen tasa-arvo hätäkeskusuudistuksessa

Thomas Blomqvist /r:

Ärade herr talman! Uppenbarligen är en ny nödcentralsreform småningom på väg till riksdagen. Arbetsgruppens förslag om färre nödcentraler väcker naturligtvis många frågor eftersom det handlar om en central funktion för att trygga människors liv och hälsa. Jag skulle fråga om minister Holmlund redan har en uppfattning om det här förslaget och på vilket sätt servicen förbättras och framför allt hur man kan trygga den svenskspråkiga servicen om förslaget förverkligas?

Arvoisa herra puhemies! Eduskuntaan on näköjään tulossa uusi hätäkeskusuudistus. Kysyisinkin:

Onko ministeri Holmlundilla jo oma näkemys tai tietoa siitä, millä tavalla työryhmän ehdotus vähentää hätäkeskusalueita ja asemia, parantaisi palvelun laatua ja saantia yleensä, ja erityisesti siitä, miten uudessa mallissa aiotaan turvata hätäkeskusten kyky palvella sekä suomeksi että ruotsiksi?

Sisäasiainministeri Anne  Holmlund

Arvoisa puhemies! Nythän olen saanut vastikään raportin uuden hätäkeskusaluejaon osalta, ja tältä osin tätä asiaa tullaan jatkotyöstämään, ja hallitus tullee käsittelemään asiaa myös iltakoulussa. Eli tässä vaiheessa mitään tarkempaa aluejakomallia ei ole olemassa, saati sitten mitään sormiharjoitusta siitä, mitkä keskukset jäisivät ja mitkä mahdollisesti jollakin aikajänteellä sitten loppuisivat.

Silloin, jos pääsemme suurempiin keskuksiin, tämä tarkoittaa niin sanotusti vahvempia hartioita, eli silloin ylipäätään esimerkiksi työn jakautuminen keskuksessa olisi tasapuolisempaa. Tällä hetkellä saattaa olla varsin suuri vaihtelu siinä, paljonko yksittäinen hätäkeskuspäivystäjä ottaa hätäpuheluita vastaan. Kaiken kaikkiaan on tietysti aivan selvää, että ruotsinkielisten palvelujen turvaaminen tulee ottaa tässä huomioon, ja se pidetään mielessä myös uutta aluejakoa valmisteltaessa.

Puhemies:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.