Täysistunnon pöytäkirja 74/2009 vp

PTK 74/2009 vp

74. TORSTAINA 10. SYYSKUUTA 2009 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Energiaveron korotuksen vaikutus metsäteollisuuden kilpailukykyyn

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Metsäteollisuus työllistää Suomessa suoraan tai välillisesti vielä toistaiseksi lähes 200 000 ihmistä. Hallituksen esittämät energiaverot tulevat kolminkertaistamaan metsäteollisuuden energiakulut. Korkeat energiakustannukset nähtiin keskeiseksi syyksi muun muassa juuri StoraEnson Varkauden yksikön lakkauttamisessa. Hallituksen esittämät uudet energiaverot korottavat Varkauden tehtaan energialaskua 7 miljoonaa euroa. Energiaverojen nousun jälkeen tehdas maksaa energiaveroa yli 10 miljoonaa euroa, kun kilpailijamaa Ruotsissa vastaava vero metsäteollisuudelle on nolla. Miksi hallitus omilla toimillaan kiihdyttää metsäteollisuuden ahdinkoa Suomessa? Tähän ajankohtaan energiaverojen nostaminen sopii erittäin huonosti. Kysyn:

Aikooko hallitus perua suunnittelemansa energiaverot, mitkä vaarantavat metsäteollisuutemme kilpailukyvyn?

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Arvoisa puhemies! Sen paremmin Varkauden kuin muidenkaan tehtaiden, jotka on päätetty jo lakkauttaa, tulevaisuudenkuvaan vuodelle 2011 kaavailtu energiaveron korotus ei ole vaikuttanut millään tavalla. Tästä muun muassa StoraEnson toimitusjohtaja itse sanoi, että vaikka valtio tekisi mitä, niin nämä päätökset eivät tästä muutu.

Mutta noin laajemmin ajateltuna meidän on tietysti katsottava hallituksena ei vain energiaveroja vaan muitakin kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä. Metsäteollisuudella on kolme elementtiä, jotka vaikuttavat sen kykyyn pärjätä markkinoilla: ensimmäinen on palkkakustannukset, toinen on puun saatavuus ja hinta ja kolmas on energia. Tosiasiahan on se, että nämä kaksi ensimmäistä ovat kilpailijamaihin nähden Suomessa selkeästi korkeammalla tasolla, eli puun hinta on korkeampi ja työvoimakustannukset ovat korkeampia. Sen sijaan energian hinta veroineen on huokeampi Suomessa kuin se on Ruotsissa. Mutta joka tapauksessa hallitus pohtii metsäteollisuuden kilpailukykyyn liittyviä ratkaisuja tämän alkusyksyn aikana.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.