Täysistunnon pöytäkirja 74/2009 vp

PTK 74/2009 vp

74. TORSTAINA 10. SYYSKUUTA 2009 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Ulkomailla tehtyjen sotarikosten oikeuskäsittelyn järjestäminen

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Suomessa on käynnissä Ruandan kansanmurhiin liittyvä oikeudenkäynti. Kansalaiset ovat yhteydenotoissaan olleet huolissaan oikeudenkäynnin kuluista, jotka ovat arviolta miljoona euroa. Samassa yhteydessä on ihmetelty, miksi syytettyä ei lähetetty kotimaahansa Ruandaan oikeudenkäyntiin, vaikka Ruandassa on toimiva oikeusjärjestelmä. Kysyisin ministeri Braxilta:

Mikä on Suomen linja jatkossa sotarikosten oikeudenkäynneissä, jos niitä tarvitaan lisää? Järjestääkö Suomi jatkossakin kaikki oikeudenkäynnit, vai onko tämän syytteessä olevan ruandalaisen miehen oikeuskäsittely yksittäistapaus? Ei ole varmaa, etteikö Suomeen muuttaneiden joukosta löytyisi lisää yksittäisiä henkilöitä, joita kaivattaisiin entisissä kotimaissaan oikeuden eteen epäiltynä hirmuteoista.

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Mainitussa tapauksessa, josta eilen ed. Pentti Oinosen kanssa täällä salissa keskusteltiinkin, faktat ovat ne, että YK:n alainen erikoistuomioistuin Ruandan osalta on katsonut, että Ruandan tuomioistuin on sellainen, että se ei takaa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Sen takia tässä nimenomaisessa tapauksessa on selvää, että Suomen lainkin tulkinta on, että luovutus ei ollut tässä tapauksessa mahdollista. Suomen lain mukaan jokaista luovutuspyyntöä arvioidaan aina yksitellen Suomen lain ja kansainvälisen oikeuden mukaan.

Mitä tulee kansanmurhiin ja vastaaviin erittäin vakaviin ihmisoikeus- ja muihin rikoksiin tai niistä epäilyihin, Suomen ihmisoikeuspolitiikka on voimakkaasti sitoutunut siihen, että Suomi kuuluu niihin maihin, jotka ajavat sitä, että koskaan ei saa jättää selvittämättä, ja jos todetaan syylliseksi, koskaan ei saa jättää rankaisematta. Mutta tällä hetkellä on kysymys tästä tapauksesta, joka on aivan Suomen lakien ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti käsitelty.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.