Täysistunnon pöytäkirja 74/2009 vp

PTK 74/2009 vp

74. TORSTAINA 10. SYYSKUUTA 2009 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Nuorisotyöttömyyden torjunta

Raimo Piirainen /sd:

Arvoisa puhemies! Nuorisotyöttömyys on nyt suorastaan räjähtänyt käsiin ja työvoimaviranomaisilla alkavat olla keinot ja varat lopussa nuorten työllistämiseksi. Maailmanlaajuinen lama on supistanut työvoiman kysyntää avoimella sektorilla, ja nyt tarvitaan ehdottomasti valtion merkittäviä satsauksia tilanteen vakauttamiseksi. On huomattava, että nuorten työttömyyden pitkittyessä voidaan ajautua vakavien yhteiskunnallisten ongelmien eteen. Nuorten sosiaaliset ongelmat tulevat kasvamaan työttömyyden pitkittyessä, ja näiden korjaamiseksi yhteiskunnan resursseja ja varoja tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa huomattavia summia, jos mitään ei tehdä. Niinpä kysynkin:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä nuorisotyöttömyyden korjaamiseksi?

Työministeri Anni Sinnemäki

Arvoisa puhemies! Nuorten työttömyys on kasvanut voimakkaasti viimeisen vuoden aikana, ja viimeisimpien lukujen mukaan meillä on yli 40 000 nuorta työtöntä. Hallitus on tehnyt ratkaisut toisesta lisätalousarviosta ja ensi vuoden talousarviosta nuorten tilannetta silmälläpitäen. Nuorten työttömyyden torjuminen oli yksi tärkeimmistä kysymyksistä, joita näissä talousarvioneuvotteluissa pyrittiin ratkomaan. Sekä lisätalousarviossa että ensi vuoden talousarviossa on merkittäviä summia nimenomaan nuorten työttömyyden ehkäisemiseksi. Ratkaisuja on pyritty löytämään sekä niille nuorille, joilla on pelkästään peruskoulun loppututkinto, että sitten niille ihmisille, jotka ovat jo valmistuneet ehkäpä jopa korkeakoulusta tähän vaikeaan työmarkkinatilanteeseen. Määrärahoja on lisätty sekä työvoimapolitiikkaan että opetusministeriön puolelle koulutukseen.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.