Täysistunnon pöytäkirja 74/2011 vp

PTK 74/2011 vp

74. KESKIVIIKKONA 23. MARRASKUUTA 2011 kello 14.07

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetun lain, ulkomaalaislain 91 ja 93 §:n sekä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

 

Merja Mäkisalo-Ropponen /sd:

Arvoisa puhemies! Työllistyminen, kielitaito sekä luku- ja kirjoitustaito ovat kotoutumisen kannalta tärkeimpiä asioita. Maahanmuuttajien työllistyminen on tällä hetkellä heikompaa kuin muiden työtä hakevien: kotouttamistoimenpiteiden jälkeen maahanmuuttajista noin 20 prosenttia on työttömänä. Kotouttamisasioiden siirtäminen työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen on perusteltua, jotta nämä kaikki kotouttamisen kannalta tärkeät asiat voidaan käsitellä ja hoitaa saman ministeriön alaisuudessa. Tästä toimenpiteestä huolimatta tarvitaan lisää yhteistyötä ministeriöiden, aluehallinnon ja paikallishallinnon sekä muiden toimijoiden kanssa kotouttamistoimenpiteiden kehittämiseksi. Vain yhteistyöllä taataan kotoutumispolitiikan pitkäjänteisyys ja jatkuvuus.

Yleiskeskustelu päättyi.