Täysistunnon pöytäkirja 74/2011 vp

PTK 74/2011 vp

74. KESKIVIIKKONA 23. MARRASKUUTA 2011 kello 14.07

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tietoturvallisuuden arviointilaitoksista, viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

 

Arto Satonen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista sekä laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista. Uudistuksesta johtuvat tehtävät annetaan Viestintävirastolle, minkä vuoksi viestintähallinnosta annettua lakia on myöskin muutettava.

Esityksellä pyritään edistämään yritysturvallisuutta luomalla valvonta yritysten tietoturvallisuutta arvioiville laitoksille. Arviointilaitosten hyväksyntä ja valvonta kuuluu Viestintävirastolle.

Esityksen tarkoituksena on osaltaan yksinkertaistaa ja tehostaa viranomaisten menettelyjä myöhemmin toteutettavan yritysten ja henkilöiden taustojen selvittämistä koskevan lainsäädännön täytäntöönpanossa.

Myöskin tämän asian osalta valiokunta oli yksimielinen ja kannattaa tämän ehdotuksen hyväksymistä. Myöskin tähän tehtiin muutamia pieniä teknisluontoisia korjauksia, mutta niitä en käy tässä tarkemmin esittelemään.

Yleiskeskustelu päättyi.