Täysistunnon pöytäkirja 75/2004 vp

PTK 75/2004 vp

75. TIISTAINA 15. KESÄKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Aina, kun on mahdollista puhua turvapaikanhakijoista, teen sen. Korostan sitä ja tuen ministeri Rajamäen toimia siinä, että turvapaikanhakijoiden käsittelyajat pitää saada lyhyemmiksi. Toivon, että koko eduskunta tukee nimenomaan niitä toimia, joilla ministeri tähän pyrkii. Minä en voi hyväksyä sitä, että meidän veronmaksajien rahoilla makuutetaan yli vuodenkin turvapaikanhakijoita täällä, enkä erityisesti sitä, että silloin kun henkilöt ovat jo kerran tai kaksi yrittäneet Suomeen, aina vaan uusia menettelyjä on. Sellainen pikamenettely, jota täällä yritettiin ulkomaalaislain yhteydessä, ei täyttäisi sitä, vaan mitään turhia oikeusturvakeinoja ei enää tarvita, jos kaksi viikkoa aikaisemmin jo kerran on palautettu. Siltä osin myöskin, niin kuin hallituksen esityksessä ja osittain myös mietinnössä on todettu, hyvin nopeasti turvapaikanhakijat käsittelyyn ja ne, joilla on perusteltu syy, saavat jäädä, ja ne, joilla ei ole syytä, ulos.

Keskustelu päättyy.