Täysistunnon pöytäkirja 75/2004 vp

PTK 75/2004 vp

75. TIISTAINA 15. KESÄKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

 

Pentti  Tiusanen / vas:

Arvoisa puhemies! Tämä otsake "alusturvallisuus" huolimatta siitä, että tämä itse hallituksen esitys on aika rutiiniluontoinen, kuitenkin ansaitsee sen huomion, että Itämeren alueella, etenkin Suomenlahdella, kaikki alusturvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat erittäin tärkeitä, etenkin öljyn ja kemikaalien kuljetuksen suhteen. Eräs asia kaiken kaikkiaan, joka tulee olemaan ongelmallinen, on mukavuuslippualukset ja niiden miehistö. Miehistö usein ei osaa kunnolla edes yhtä yhteistä kieltä. Siellä on kieliongelmien lisäksi muita osaamiseen liittyviä ongelmia mahdollisesti. Kaiken kaikkiaan tämä ikään kuin otsake "alusturvallisuus" sinänsä on tärkeä asia ja meille Suomelle entistä tärkeämpi, kun tiedämme lisääntyvän kemikaali- ja öljykuljetusmäärän Suomenlahdella: siis 100 miljoonaa tonnia ylittyy ensi vuonna.

Raimo  Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Tietysti tämä hallituksen esitys on kannatettava moneltakin osin. Sehän perustuu Euroopan unionin antamaan direktiiviin jo vuodelta 95. Mutta eräs asia, joka minua huolestuttaa, on se, että pitäisi maailmanlaajuisesti myöskin päästä sopimuksiin siitä, että myös muualla nämä alukset olisivat turvallisia, etteivät ainoastaan EU-maiden satamissa.

Eräs asia, joka näistä direktiiveistä ja niiden kautta uusista laeista tulee eteen, on se, että lisää velvoitteita määritellään ja pitää saada lisää virkamiehiä. Mutta täytyy muistaa, että kun hallitus tuo tällaisia esityksiä, silloin kun tulee seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio, sieltä pitää löytyä ne vastaavat rahat, mitä täällä eduskunnassa hyväksytetään laeissa. Nimenomaan tältä osin on arvioitu, että se lisää 56 000 eurolla vuodessa toimintamenoja, eli hallituspuolueitten pitää muistaa myöskin se, millä tavoin laki velvoittaa toimenpiteisiin.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kiinnitän minäkin huomiota samaan asiaan kuin ed. Vistbacka äskeisen puheenvuoronsa loppupuolella, nimittäin siihen, että lisätään jatkuvasti Merenkulkulaitokselle työtehtäviä mutta varallisuutta ei osoiteta riittävästi näitten hallinnollisten toimien hoitamiseen. Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa aikaisempiakaan tehtäviä ei ole hoidettu, kuten tämä kuuluisa väylämaksusotkuoperaatio osoittaa, josta puolestaan ovat olleet seurauksena kymmenien miljoonien eurojen menetykset, kun hallintotoimia ei ole asiallisesti pystytty hoitamaan tai sitten ei ole haluttu hoitaa.

Keskustelu päättyy.