Täysistunnon pöytäkirja 75/2004 vp

PTK 75/2004 vp

75. TIISTAINA 15. KESÄKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tästä asiastahan käytiin hyvin seikkaperäinen keskustelu jo muutamaan kertaan tässä isossa salissa. Nyt jos olisin looginen ollut sen suhteen, mitä on aikaisemmin tullut Senaatti-kiinteistöistä ja yliopistolaitoksesta todettua, olisin esittänyt pontta vielä kerran hävittäväksi täällä tämän saman asian tiimoilta. Miksi en sitten ole näin menetellyt? Siksi, että en enää halua uutta niittiä sen puolesta, että tämä typeryys jatkuu, elikkä tässä olisi pitänyt aikoinaan hallituksessa ollessani vallankumous tehdä, mutta silloin se epäonnistui.

Keskustelu päättyy.