Täysistunnon pöytäkirja 75/2004 vp

PTK 75/2004 vp

75. TIISTAINA 15. KESÄKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

25) Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Haluaisin aivan lyhyesti todeta Öljysuojarahastosta sen, että sitä on nyt käytetty aika tavalla öljyntorjuntavalmiuden parantamiseksi myös niin, että väyläalus Seili muutettiin öljyntorjunta-alukseksi ja myös kahta aikaisemmin vartiotehtävissä olevaa alusta paraikaa muutetaan öljyntorjuntaan sopiviksi aluksiksi. Näin ollen tuo rahasto on todella ollut hyvässä käytössä. Kun valiokunta syksyllä alkaa kesätauon jälkeen käsitellä hallituksen esitystä 119, varmasti sen yhteydessä pitää katsoa, miten rahasto voi ja miten sitä voidaan jatkossa käyttää myös tämän tyyppisiin asioihin. Mutta tähän saakka toki on ollut erittäin positiivinen tämä tulos, mitä on saatu aikaan tuosta suojarahastosta otetuilla euroilla.

Erkki  Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti. Erikoisesti Suomenlahdella raakaöljyn kuljetukset ovat lisääntymässä nyt aivan räjähdysmäisesti. Sanotaan näin, että kun ne ovat olleet jo hyvin suuria tähän saakka parin vuoden aikana, nyt kai taitaa olla jopa niin, että viisinkertaistuvat. Silloin tämä mahdollisuus, että tämmöinen todellinen suuri vakava vahinko tapahtuu, kasvaa koko ajan, vaikka tulee nyt kaksisuuntainen liikenne Suomenlahdelle ja tätä järjestelmää kehitetään. On tullut mieleen se, onkohan tämä asia nyt loppujen lopuksi sekä rahallisesti että toiminnallisesti kunnossa. Kiinnitän vaan yhteen ainoaan asiaan huomiota, ja se on se, että jos suuri katastrofi tapahtuu, tällaisen rahaston varojen käytön täytyy olla nopeaa ja joustavaa, siis eräällä tavalla, että siinä saadaan ennakkoon sitä rahaa käyttöön. Kun tämä aikoinaan ensimmäisen kerran eduskuntaan tuli, sinä aikana siis, kun olen itse ollut täällä, 17 vuotta, silloin käytiin jo tästä asiasta täällä perusteellinen keskustelu. Minä toivon, että tähän esitykseen — siitä on tuossa yhteenvedossa maininta — materiaalisesti sisältyy tällainen mahdollisuus, koska vahingon mahdollisuus on valitettavasti todella suuri.

Keskustelu päättyy.