Täysistunnon pöytäkirja 75/2006 vp

PTK 75/2006 vp

75. TIISTAINA 20. KESÄKUUTA 2006 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

) 3) Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

 

Jukka Vihriälä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Nyt toisessa käsittelyssä oleva esitys koskee maatalouden harjoittamisen luopumistukea ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamista. Voi sanoa, että tämä lakiesitys tässä muodossa ei ole toimikunnan sen esityksen mukainen, joka luopumistukijärjestelmästä annettiin, mutta kuitenkin tässä tilanteessa tyydyttävä.

Erittäin tärkeää on, että lakiesitys voitaisiin mahdollisimman nopeasti myöskin EU:n päässä hyväksyä, jotta se tulisi voimaan, ettei tulisi katkoa sukupolvenvaihdoksiin. On todennäköistä, että kun tämä on nyt mennyt näinkin pitkälle, niin se saattaa tietää sitä, että sukupolvenvaihdokset jossain määrin häiriintyvät. Meillähän tehdään vuosittain noin 500—600 sukupolvenvaihdosta ja maatalouden rakenteen kehityksen kannalta se on liian vähän. Niitä pitäisi olla huomattavasti enemmän. Toivottavasti tämä lakiesitys nyt sukupolvenvaihdoksia edelleen auttaa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Jatkoksi tuohon, mitä ed. Vihriälä sanoi: Niitä sukupolvenvaihdoksia pitäisi tehdä yli 1 000 kappaletta vuodessa, että jollakin tavalla tämä tulevaisuus maatalouselinkeinon puolella olisi turvattu. Tässähän valiokunta asetti tavoitteeksi, että juuri tämä päivä on se päivä, jolloin toinen käsittely viimeistään saadaan päätökseen niin, että tämä eduskunnan vastaus pystytään saattamaan komissioon notifioitavaksi, jotta se voitaisiin todeta voimaan tulevaksi 1.1.2007. Ja jos se olisi siirtynyt syksyyn, niin tässä surku puseroon olisi tullut. Hienoa, että olemme aikataulussa pysyneet.

Keskustelu päättyy.