Täysistunnon pöytäkirja 75/2006 vp

PTK 75/2006 vp

75. TIISTAINA 20. KESÄKUUTA 2006 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kiitän hallintovaliokuntaa hyvästä työstä, etenkin hallintovaliokunnan ottamasta kannasta etävalvontaan, joka noudattaa paitsi perustuslakivaliokunnan kantaa myös omaa kantaani lakivaliokunnassa, joskin kun on puhuttu näistä lakivaliokunnan pahamaineisista kompromisseista, päädyin silti olemaan yksimielisen lausunnon takana, jossa otettiin lievempi kanta kuin itse asiassa hallintovaliokunta on nyt ottanut.

Itse näen etävalvonnassa monia ongelmia ja myös sen ongelman, että viranomaisilla on korostunut vastuu haltuunsa ottamistaan pidätetyistä henkilöistä. Se, että ovissa on kaukonappi, jonka saa auki hätätilanteessa, saattaa toimia silloin, kun kyse on tulipaloista, mutta sairauskohtauksen kohdalla tai jonkun muun yllättävän tilanteen kohdalla tarvitaan sitä yhtä ihmistä, joka on lähellä ja jolla on se asema, että hän voi puuttua tilanteeseen. Kiitos hallintovaliokunnalle siitä, että hallintovaliokunta otti kannan, joka ei salli etävalvontaa ilman, että ihmisiä on myös läsnä.

Ongelma vaan nyt on se, että tuossa muutama hetki sitten äänestimme muun muassa poliisien henkilöstöresursseista lisätalousarvion yhteydessä, ja nämä etävalvontalaitteet todennäköisesti hankitaan joka tapauksessa, vaikka niitä nyt ei yksinään käytettäisikään. Jos olen käsittänyt oikein, tällä hetkellä tilanne on se, että etävalvontalaitteet vievät rahaa pois poliisin muista toimintamenoista, mikä tarkoittaa, että aliresursoitu poliisi saattaa olla henkilöstönsä puolesta vielä aliresursoidumpi sen jälkeen, kun nämä etävalvontalaitteet otetaan käyttöön.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa herra puhemies! Haluaisin kiinnittää huomiota putkakuolemiin. Alkuvuodesta on jo ollut 10 putkakuolemaa ja viime vuonna oli 15. Sen takiahan meidän pitäisi perustaa näitä selviämisasemia, joista hallintovaliokunta nimenomaan mainitsee mietinnössään.

Olen samaa mieltä kuin ed. Sirnö, että tämä etävalvonta ei todella sovi humalaisten valvontaan. Olen iloinen, että painotamme nyt näitten selviämisasemien perustamista. Niitä pitää olla niin paljon, että kaikki vahvassa humalatilassa olevat henkilöt pääsevät selviämisasemalle eikä heitä tarvitse putkassa valvoa.

Yleiskeskustelu päättyy.