Täysistunnon pöytäkirja 76/2003 vp

PTK 76/2003 vp

76. PERJANTAINA 10. LOKAKUUTA 2003 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen yhteistoteutuksesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys liittyy Kioton sopimuksen toteuttamiseen. Kiotossahan on päätetty tietyistä mekanismeista, joista yksi on tämä yhteistoteutus, joka siis merkitsee sitä, että jos Suomi esimerkiksi Virossa vähentää omin toimin, esimerkiksi sijoittamalla puhdistuslaitteisiin, kasvihuonekaasupäästöjä ja hiilidioksidia, niin Suomi pystyy laskemaan omaksi hyväkseen tätä päästöä silloin, kun määritellään Suomen päästökiintiöitä ja Suomen kokonaispäästöä. Näitä Kioton mekanismeja, muun muassa päästökauppaa, vuonna 97 ajoi nimenomaan Yhdysvallat. Yhdysvallat ei ole mukana Kioton sopimuksessa, mutta päästökauppa on. Paljon päästökauppaa ehkä edistyksellisempi ympäristönäkökulmasta on tämä yhteistoteutus, josta nyt Suomen ja Viron välillä on tehty sopimus.

Arvoisa puhemies! Ympäristövaliokunta omassa kannanotossaan painottaa myös sitä, että Suomen tulee tehdä omalla alueellaan hiilidioksidi- ja kasvihuonekaasupäästövähennyksiä eikä nojautua pääsääntöisesti näihin mekanismeihin, kuten yhteistoteutus on ja tulee olemaan päästökauppa.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​