Täysistunnon pöytäkirja 76/2004 vp

PTK 76/2004 vp

76. KESKIVIIKKONA 16. KESÄKUUTA 2004 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

 

Katri Komi /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Esimerkiksi maaseudulla on syntynyt paljon pieniä hoivayrityksiä tai siivouspalveluyrityksiä. Monesti työtä olisi tarjolla useammallekin, kun yritys on lähtenyt käyntiin, ja usein nämä yrittäjät ovat yksin yrittäviä naisia. Mutta yhtenä esteenä siihen, että palkattaisiin lisää työvoimaa, on se, että mietitään vieraan palkkauksen byrokraattisuutta, monimutkaisuutta jne. Tässähän nyt hallituksen esityksellä luodaan vihdoinkin netin kautta toimiva palvelu, josta löytyy apu pientyönantajalle tai kotitaloudelle, kun ne haluavat hoitaa palkanmaksuun liittyvät työnantajasuoritukset ja ennakonpidätykset sekä antaa verohallinnolle ja vakuutusyhtiölle kaikki tarvittavat ilmoitukset asianmukaisesti, eikä pelkoa siitä, että jotakin jää hoitamatta, ole.

Tämä laki koskee siis pientyönantajaa, jolla on enintään viisi työntekijää palveluksessaan. Kaiken kaikkiaan uskon ja toivon, että tämä vähentää myös harmaata taloutta, sitä pienessä määrin tapahtuvaa harmaata taloutta, jota kotitaloudet harjoittavat. Lopuksi vielä totean iloni siitä, että valiokunta päätyi pysyttämään tämän palvelun maksuttomana. Hienoa, että tämä laki vihdoinkin saatiin valmiiksi.

Antti Kaikkonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Minäkin ed. Komin tapaan haluaisin vain kiitellä tätä lakiesitystä. Tämä on juuri sellainen konkreettinen hanke, mikä parantaa pientyönantajan tilannetta. Lain toteutumista pitää seurata niin, että erityisesti sellaisissa tilanteissa, missä yritys kasvaa sillä tavalla, että työllistää enemmän kuin viisi työntekijää, ei tule mitään teknisiä ongelmia järjestelmän jatkuvuuden suhteen. Olisi hyvä selvittää se, voitaisiinko jossain vaiheessa todella nostaa tuota rajaa, kuinka monta työntekijää työnantajalla saa olla.

Kimmo Sasi /kok:

Herra puhemies! Haluan vain todeta, että tämä hanke pantiin alulle edellisen hallituksen aikana ja kiitos tästä esityksestä kuuluu edelliselle hallitukselle.

Yleiskeskustelu päättyy.