Täysistunnon pöytäkirja 77/2001 vp

PTK 77/2001 vp

77. KESKIVIIKKONA 13. KESÄKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

11) Laki rikoslain 3 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

 

Toimi  Kankaanniemi  /kd:

Arvoisa puhemies! Ed. Aittoniemi on tehnyt hyvin ajankohtaisen aloitteen niin sanotun rikoksentekijän suojaikärajan tai rikosoikeudellisen vastuun ikärajan alentamisesta nykyisestä 15 vuodesta 13 vuoteen. Tämä on asia, josta on paljon käyty keskustelua. On hyvin perusteellisesti mietittävä, olisiko tähän suuntaan mentävä. Nythän korkeimman oikeuden presidentti tämän tyrmäsi, oliko se eilen. Siitä huolimatta katsoisin, että tämä asia on sellainen, joka on syytä vakavasti selvittää.

On aivan selvä, että 13—14-vuotiasta lasta ei voida panna vankilaan, mutta toisaalta, kun tapahtuu sellaisia tekoja, joita nyt on tapahtunut, on kyllä syytä toisaalta uhaksi ja toisaalta asioihin voimallisemmin puuttumiseksi tätä asiaa miettiä ja perusteellisesti harkita. Toivon, että hallitus paneutuu tähän asiaan, kun jälleen uskon, että ed. Aittoniemen aloite ei sellaisenaan vielä johda tulokseen tässä talossa.

Seppo  Lahtela  /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Siitä, mitä ed. Kankaanniemi sanoi, ei ole tippaakaan pois otettavaa. Se sisälsi pääosaltaan sen, mitä olin sanomassa.

Mutta jatkaisin tähän, että kun kotikasvatus on menetetty ja periaatteessa kotoiset ojennuskeinot, joita ennen käytettiin, koivuvitsa ja muu nuori notkea, on selkeästi kielletty, niin tämä kansa kehittyessään nopeammin on tullut entistä kurittomammaksi. Tältä osin tällaista pääsee tapahtumaan, niin kuin tämä ajankohtaisuus Keravan tapaukseen ja mihin nähden on olemassa. Rikosoikeudellinen vastuu tässä asiassa pitää ulottaa oikealle tasolle. Kun nuori henkilö kykenee rikoksen tekemään, niin vastuun pitää tulla aina vastaan. Tältä osin ed. Aittoniemi on aina ollut näissä ajankohtaisissa asioissa oikea-aikaisesti liikkeellä, eikä tämä ole muistaakseni ed. Aittoniemen tekemistäkään aloitteista ainut tätä asiaa kosketteleva, vaan tiettävästi sieltä löytyy aina yksi vuotta kohti, jos oikein ymmärrän tämän asian ja muistikuvani on kohdallaan. Toivon, että tässä asiassa löytyy sellainen ymmärtämys, että lähdetään liikkeelle todella tätä asiaa tekemään ja parantamaan.

Arvoisa puhemies! Ymmärrän niin, että edustajat Mauri Salo ja Kankaanniemi ymmärtävät tämän asian tärkeyden niin perusteellisesti, että tämä näin tulee lyhyemmälläkin puheenvuorolla kohdallensa. Jos täällä olisi ymmärtämätöntä väkeä paikalla, olisin valmis pitämään pidemmänkin puheenvuoron puhujakorokkeelta, jopa useammankin tämän asian puolesta.

Mutta toivon, että tämä näillä lyhyillä saatesanoilla tämänkin verran etenisi.

Keskustelu päättyy.