Täysistunnon pöytäkirja 77/2002 vp

PTK 77/2002 vp

77. TIISTAINA 11. KESÄKUUTA 2002 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laeiksi lääkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

 

Marjatta Vehkaoja /sd:

Arvoisa herra puhemies! Nyt on kyllä sanottava, että sali on niin tyhjä, että tästä tärkeästä asiasta tuntuu olevan kyllä vähän turhaa tänään keskustella. Minä katson sitten toisen käsittelyn yhteydessä, mitä tästä jokaisen kansalaisen kannalta tärkeästä asiasta voitaisiin sanoa. Lääkepolitiikka on meidän suurimpia haasteitamme terveydenhuollossa jatkossa. Ne kustannusnousut ovat erittäin hurjia. Olisi syytä eduskunnan myöskin salikeskustelussa keskittyä tähän problematiikkaan mahdollisimman hyvin.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Vehkaojan puheenvuoron jälkeen tietysti tulee mieleen, olisiko tämä asia hyvä siirtää, mutta toinen käsittely tarjonnee kuitenkin mahdollisuuden asian periaatteelliseen käsittelyyn.

Lääkemenothan ovat kasvaneet, sekä lääkkeiden käyttäjien menot että myöskin Kelan maksamat korvausmäärät. Lääketeollisuus on keskittynyt maailmanlaajuisesti. On yhä vähemmän lääketeollisuusyrityksiä. Suomessa on enää yksi suomalainen yhtiö eli Orion ja kaikki muut toiminimet ovat kansainvälisessä omistuksessa eivätkä ole edes muodollisesti tietenkään suomalaisia. Orionin omistuksesta suurin osa on edelleen kotimaista.

Puhemies! Uudet lääkkeet ovat kuluttajille, potilaille, kohtuuttoman kalliita. Se liittyy myös tähän eläkekeskusteluun ajatellen eläkeläisten selviytymistä. On paljon potilaita, jotka eivät käytä kaikkia heille määrättyjä lääkkeitä johtuen juuri niiden hinnasta. He säästävät lääkkeiden käytössä, mikä johtaa tietysti huonoon hoitoon ja lääkkeiden käytön huonoon terveyteen vastaavuuteen.

Puhemies! Edelleenkin lääkkeet ovat myös sellainen asia, jonka määräämistä ja käyttöä pitäisi aina harkita. Suomalaiset syövät nyt euroopanennätysmääriä depressiolääkkeitä ja myös kipulääkkeitä. Tämä kyllä on sellainen asia, niin kuin täällä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja totesi, josta sietäisi keskustella.

Yleiskeskustelu päättyy.