Täysistunnon pöytäkirja 77/2008 vp

PTK 77/2008 vp

77. TORSTAINA 18. SYYSKUUTA 2008 kello 10.00

Tarkistettu versio 2.0

Omaishoitajien verotus

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Tämä kysymys ei perustu mielikuvitukseen vaan tosiasioihin.

Tänä päivänä budjettikeskustelussa omaishoitajat on nostettu monessa monessa puheenvuorossa esille, ja niin oikealla kuin vasemmalla halutaan parantaa omaishoitajien asemaa. Kysyn ministeri Kataiselta: Te olette varmasti tietoinen siitä tai olisi pitänyt tulla teidän tietoonne, että omaishoitajia verotetaan ankarammin kuin palkkatyöntekijöitä. Olen antanut esimerkin myöskin, kuinka suuri se ero on. Kysyn teiltä:

Pidättekö te tätä oikeudenmukaisena? Jos vastaus on, että te ette pidä sitä epäoikeudenmukaisena, niin en jatka. Mutta jos te pidätte sitä epäoikeudenmukaisena, niin kysyn: Aiotteko te muuttaa verotusta tältä osin?

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Puhemies! Omaishoitajien tilanne on erittäin tiukka. Satun sen erittäin hyvin tuntemaan sattuneesta syystä.

Tämä verotuskysymys tulee tietysti toreilla usein vastaan. Siihen tietysti liittyy hyvin pitkälti se, kuka verottaa, mitä muita tuloja omaishoitajalla on kuin omaishoidon tuki. Yleensä jos on eläke, riippuu siitä, onko se suuri vai pieni. Tai jos on palkkatuloja, niin se vähän vaihtelee sen mukaan, kuka verottaa, onko pelkästään kuntavero vai onko sitten myös valtionvero siinä osaltaan. (Ed. Kallis: Vastatkaa kysymykseen!)

Mutta omaishoitajien kannalta itse asiassa kaikkein olennaisin kysymys on se, onko saatavissa vapaapäivää, ei mitään tämmöistä paperille kirjoitettua vapaapäivää, vaan kysymys on siitä, voivatko kunnat tarjota aidosti sijaispaikan hoidettaville. Tässä on hyvin poikkeavia käytäntöjä eri puolilla Suomea.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Miksi, ministeri Katainen, miksi te ette vastannut kysymykseen, kun kysymys kuultiin? Minä olen antanut esimerkin: 6 000:n tulosta palkkatyöläisen veroprosentti on noin 6 ja omaishoitajan veroprosentti 10. Minusta siihen kysymykseen on erittäin helppo vastata. Joko pidetään oikeudenmukaisena tai epäoikeudenmukaisena. Kaikesta siitä muusta, mitä te siihen omaan vastaukseenne lisäsitte, ja niistä asioista, mitkä te toitte esille, niistä kaikista me olemme samaa mieltä. Mutta nyt kysymys koskee verotusta, ja siihen teillä on kaikki mahdollisuudet puuttua, jos vain tahtoa riittää. Toistan kysymyksen:

Pidättekö te tätä annettua esimerkkiä oikeudenmukaisena vai epäoikeudenmukaisena?

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Arvoisa puhemies! Se on epäoikeudenmukainen, ja sen takia esimerkiksi ensi vuonna on tarkoitus nostaa perusvähennystä, joka koskettaa kaikkein pienituloisimpien ihmisten verotusta.

Toisaalta tämä ero johtuu myös siitä, että kun on tehty veronkevennyksiä tämän ja edellisen hallituksen toimesta, joissa on käytetty muun muassa ansiotulovähennystä, se kohdentuu tietysti eri tulolajeihin eri tavoin. Tästä tämä johtuu. Tämä ei ole uusi keksintö. Sitä ovat hallitukset kautta aikojen käyttäneet. Mutta jotta saataisiin helpotusta verotukseen kaikkein pienituloisimpien kohdalle myös, jotka eivät ole siis töissä, perusvähennyksen nostaminen on se keino, ja siitä hallitus on tehnyt jo päätöksen. Se aiotaan toteuttaa vuonna 2010.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on tällä kertaa loppuun käsitelty.