Täysistunnon pöytäkirja 77/2008 vp

PTK 77/2008 vp

77. TORSTAINA 18. SYYSKUUTA 2008 kello 10.00

Tarkistettu versio 2.0

Laajakaistayhteyden saatavuus koko maassa

Hannakaisa Heikkinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Olen tyytyväinen siihen, että ministeri Lindén on aikaisemmista lausunnoistaan poiketen suhtautunut nyt todella myönteisesti riittä-vien yhteyksien saamiseksi myös maaseutualueille. Hallitus linjasi eilen, että 100 megabitin laajakaistayhteydet tulisi saattaa vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikkien saataville. Tehokasta tiedonsiirtoa edellyttävät muun muassa etätyö, yritystoiminta, suuressa murroksessa ja kasvussa oleva maatalous, sähköinen asiointi sekä sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen käyttö.

Mutta miten elämme vuoteen 2015? Tietooni on tullut esimerkiksi Ylä-Savosta, Osmangin kylästä, paluumuuttoa tekevä perhe, ja he tarvitsisivat etätyön mahdollistamiseksi 4 megabitin yh-teyden. He olisivat valmiita rakentamaan keskittimeen tarvittavan välin, mutta Sonera ei ole valmis myymään (Puhemies: Minuutti täyttyy!) tällaista yhteyttä. Kysynkin ministeri Lindéniltä:

Mitä on tehtävissä, että Soneran mielivaltainen toiminta ei estä ihmisten etätyömahdollisuuksia?

Viestintäministeri Suvi Lindén

Arvoisa puhemies! Aivan alkuun haluaisin todeta sen, että olen kaikin voimin pyrkinyt edistämään sitä kehitystä, joka mahdollistaisi nopeat laajakaistayhteydet kaikkialla tässä maassa. Olen erittäin tyytyväinen, että hallitus on eilen illalla hyväksynyt tämän periaatelinjauksen ja sitä lähdetään toteuttamaan.

Tällä hetkellä laajakaistapalvelu ei kuulu yleispalvelun piiriin. 2010 on tavoitteena, että minimissään 1 megan yhteydet ovat yleispalvelua, joka tarkoittaa sitä, että ne ovat kaikkien suomalaisten saatavissa. 2015 on ajateltu olevan realistinen tavoite, joka voidaan konkreettisesti toteuttaa niin, että silloin on jopa 100 megan laajakaistayhteydet lähes kaikkien suomalaisten kotitalouksien niin halutessaan saatavissa.

TeliaSonera on markkinoilla toimiva yritys, ja tällä hetkellä meillä ei suoranaisesti ole mitään mahdollisuutta pakottaa sitä tarjoamaan 4 megabitin laajakaistayhteyksiä. (Puhemies: Minuutti täyttyy!) He yleispalveluperiaatteella tarjoavat kohtuullista internetyhteyttä, mutta tietysti käymme yhtiön kanssa jatkuvasti keskusteluja siitä, että se kantaisi yhteiskuntavastuuta myös haja-asutusalueilla.

Hannakaisa Heikkinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Vielä haluaisin tarkentaa. Minä olen hyvin iloinen, että hallitus on ottanut tällaisen vastuun tässä asiassa. Maaseudulla valtavasti iloitaan tästä päätöksestä. (Naurua) Se kääntyy ihan päälaelleen siitä, mitä Soneran esitykset viime talvena olivatkaan. Mutta meidän tulee pystyä elämään vuoteen 2015 asti. On hyvä, että on luvattu käydä neuvotteluja Soneran kanssa, mutta se ei maaseudun eläjille, yrityksille, etätyötä tekeville riitä.

Mitä voimme tehdä, että he voivat lypsää lehmänsä tulevaisuudessakin robotilla, että etätyötä voidaan tulevaisuudessakin tehdä tai paluumuutto ylipäätänsä on mahdollista, että sitä työtä voidaan siellä tehdä? Se ei voi Soneran käsissä olla.

Viestintäministeri Suvi Lindén

Arvoisa puhemies! Tällä hetkellä olemme takaamassa vuoteen 2010 mennessä vähintään tämän langattoman 1 megan laajakaistayhteyden kaikkialle Suomeen. Tämä ei tietysti vastaa sitä 4 megaa, joka ymmärtääkseni joillakin maatiloilla tänä päivänä jo tarvitaan. Tietysti kysymys on myös rahasta, rahalla varmasti yhtiö myös yhteyksiä tarjoaa. Mutta toivon, että saamme myös näistä erityistapauksista tarkempaa tietoa ministeriöön, koska me lähes päivittäin TeliaSoneran kanssa keskustelemme näistä yksittäisistä tapauksista ja olemme monessa tilanteessa saaneet TeliaSoneran pyörtämään päätöksensä

Ensimmäinen varapuhemies:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.